Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

ALLEMED: Team-dugnad i Forbundsstyret

I 2015 vedtok på Idrettstinget at det skal jobbes for å redusere økonomiske barrierer for å delta i barne- og ungdomsidretten. Videre ble alle særforbund på NIFs Ledermøte i år oppfordret til å delta i ALLEMED-stafett.

Forbundsstyret 2018-2020: F.v. Svein Erik Rud, Eirik Myrnes, Lars Sandnes, Evelyn Otlo, Annette Møller, Jørgen Hillestad (Svenja Rahn fraværende). Foto: Kristoffer Halmøy

Gode diskusjoner i styret om økonomiske barrierer og tiltak for å bekjempe utenforskap.

ALLEMED er et verktøy som har som mål å skape diskusjon og å øke bevissthet rundt utenforskap som følge av fattigdom, og er utviklet av Nasjonal dugnad mot utenforskap og fattigdom blant barn og unge (NDFU).

Da det nye forbundsstyret i Judoforbundet var samlet på Fornebu 26.-27. mai, var økonomi som barriere et av temaene som ble diskutert og en ALLEMED-dugnad ble gjennomført. Det var mange interessante utfordringer og vinklinger som ble debattert.

Her er en oppsummering tiltak mange klubber allerede gjør:

Her er tiltak vi kan gjøre for å bli bedre:

Vi var enige i at judo i utgangspunktet ikke er en kostbar idrett å drive med og at inngangsterskelen er lav. Det er likevel enkelte som faller utenfor og det er viktig å ha mekanismer som fanger opp disse. Styret vil ta med seg dette videre i sitt arbeid. Et av de første tiltakene som gjennomføres er å dreie regiontilskudd mot utjevningstiltak.

Klubber og regioner kan også ta i bruk ALLEMED for å jobbe med tematikken, informasjon og finnes her. Vi oppfordrer med dette alle klubber til å starte arbeidet med bevisstgjøring av inkludering og bekjempelse av utenforskap.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund


Publisert 19. juni 2018, kl. 10:23 (sist oppdatert: 25. juni 2018, kl. 13:23) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar