Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Det nye styret

NJFs Forbundsting valgte 10. mai 2014 et nytt styre for de 2 neste årene. Styret konstituerte seg umiddelbart etter Tinget, og er nå i gang med arbeidet.

Det nye styret består av følgende personer:

Undertegnede ønsker på vegne av hele styret å takke Forbundstinget for tilliten, og lover at vi skal jobbe hardt for å fortjene den fra mot neste Forbundsting våren 2016.

Det er hele 4 nye medlemmer i styret som ikke har vært med tidligere; Svein-Erik Rud, Hanne Myrnes, Nina Solheim og Jørgen Hillestad. Undertegnede ønsker dem spesielt velkommen og ser veldig fram til å komme skikkelig i gang med et utmerket samarbeid.

Forbundstinget vedtok Strategidokument 2014-2017, og dette er medlemmenes bestilling til det nye styret. Å jobbe mot de målene som strategidokumentet definerer blir derfor styrets viktigste oppgave.

For å opptre ryddig og kunne ta gode beslutninger for medlemmene i NJF, må styremedlemmene både samarbeide godt, ha god og oppdatert informasjon, samt bli enige om arbeidsmåter og veien videre. Det nye styret samles derfor til styreseminar i Oslo helgen 20-22. juni. Styret vil trenge tiden frem til og med styreseminaret til å komme skikkelig i gang.

Før styreseminaret vil Presidenten delta for NJF på Ledermøtet i Idrettsforbundet 23-24. mai. Gullik Gundersen vil representere oss på Nordisk mesterskap og Nordisk møte i Finland samme helg. Og Siv Monika Tjeldvoll vil være styrets representant på Bodø-cup 14. Juni.

Styremøte nr. 5/2014 vil gjennomføres i forbindelse med styreseminaret. Her vil styret blant annet vedta representasjonsplan for 2014 og revidere budsjettet for 2014 på bakgrunn av nylig tildelte midler fra NIF. Vi håper også å kunne utnevne en ny leder av stevne- og arrangementskomiteen, etter at Hans Engebretsen har valgt å gå av etter mange års god innsats i komiteen.

De som ønsker å følge med på styrets arbeid finner innkallingene og protokollene fra alle styremøtene i styrets møtekalender på judo.no. Innkallingen publiseres en uke før styremøtet, protokollen legges ut senest 14 dager etter møtet.

Mvh.
Styret i NJF

v/ Vibeke Thiblin
President


Publisert 19. mai 2014, kl. 1:11 (sist oppdatert: 22. desember 2014, kl. 1:23) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar