Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Forslag til revidering av honorært reglement

Honorær Komite behandler og innstiller søknader om honorær oppmerksomhet. Vi har laget et forslag til endringer i honorært reglement, som nå legges ut til åpen høring.

Honorær oppmerksomhet er et ønske om å kunne hedre enkeltpersoner i Norsk Judo, som over tid har gjort en innsats på ett eller flere områder. En honorær oppmerksomhet skal henge høyt, men det skal samtidig ha et oppnåelig perspektiv for alle medlemmer i Norges Judoforbund.

Det honorære system er bygd opp med Æresmedlemskapet som den høyeste utmerkelsen. Under dette finnes utmerkelser i gull, sølv og bronse. I tillegg finnes honorære graderinger som man kan få tildelt flere ganger, uavhengig av de andre utmerkelsene.

Forslaget til endringer som foreligger kan lastes ned:

Oppsettet er endret en del, men innholdet er stort sett det samme. Noen endringer går på formuleringer og språk. De viktigste foreslåtte endringene er at æresmedlemskapet er forsøkt definert tydeligere og antall honorære graderinger frem til 5. dan begrenses til 2, mot tidligere 3.

Alle forslag er merket med rød tekst i utkastet. Høringsfristen er satt til 19. desember. Innspill sendes generalsekretær Kristoffer Halmøy.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Engebretsen
Leder Honorær Komite


Publisert 5. desember 2016, kl. 15:13 (sist oppdatert: 5. desember 2016, kl. 16:37) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar