Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Honorære utmerkelser – vi trenger din søknad

I anledning NJFs 50-års jubileum i 2017 ønsker vi å hedre de som har gjort en stor innsats for Norsk Judo. For å fange opp alle som fortjener en honorær grad eller utmerkelse trenger vi hjelp av alle dere ute i klubbene.

Er det kandidater som oppfyller kravene oppfordres det til å søke så snart som mulig. Kandidaten oppfordres også selv til å levere søknad til sin klubb med en så komplett judo-CV som mulig. Tanken er da at klubben gjør en rask kontroll mot regelverket og sender inn søknaden.

Alle mottatte søknader vil bli behandlet av Honorær komité og positive innstillinger oversendes Forbundsstyret. For mer info se judo.no/organisasjon/honoraer/.

Honorære utmerkelser: Oppfordring fra Honorær Komite

Oppfordring fra Honorær Komite

Torbjørn Engebretsen
Leder Honorær Komité


Publisert 22. september 2016, kl. 9:30 (sist oppdatert: 22. september 2016, kl. 9:30) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar