- Judo.no - https://www.judo.no -

Høring SD 2018- 2020

Styret har vedtatt et første utkast til Strategidokument for tingperioden 2018-2020.

Dokumentet skal være en langtidsplan som både peker på en ønsket fremtidig situasjon, og på den jobben som skal gjøres i den kommende tingperioden.

Oppsummert konklusjon så langt i prosessen:

Styret vedtok denne versjonen i møte 6/17.

Det inviteres herved til en åpen høring. Klubber og enkeltpersoner gis anledning til å gi sine innspill skriftlig på judo@nif.idrett.no [3] innen 15. oktober.

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær