Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Høring Strategidokument

NJF har høsten 2015 gjennomført en høring på styrets første forslag til Strategidokument for perioden 2016-2018.

Strategidokumentet er en langtidsplan som peker både på en ønsket fremtidig situasjon, og på den jobben som skal gjøres i den neste tingperioden.

Det er styrets arbeidsutvalg som har ledet strategiarbeidet. Gruppa har tatt med seg erfaringer fra tidligere prosesser, og har fått ekstern bistand fra Norges Idrettsforbund. Målet har vært å få frem et resultat som er godt forankret i organisasjonen, og et dokument som har et mindre omfang og er lettere å lese enn tidligere versjoner.

På styrets høringsutkast kom det 14 høringssvar. De mest sentrale utfordringene er også diskutert ytterligere på personalseminar og storklubbseminar. Arbeidsutvalget har på bakgrunn av dette behandlet innspillene, og kommet med anbefalinger. Dokumentet kan lastes ned:

Dokumentet vil danne grunnlag for styrets behandling av neste versjon av Strategidokumentet 2016-2018, som så vil fremlegges Tinget 2016 for endelig behandling og vedtak.

For Strategigruppa,

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær


Publisert 6. januar 2016, kl. 15:22 (sist oppdatert: 19. mai 2020, kl. 9:59) av Kristoffer Halmøy