Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Påmelding Forbundstinget

Siste frist for å melde på representanter til NJFs Forbundsting er førstkommende mandag, 7. april. Det vil ikke bli anledning til etteranmelding.

Av praktiske hensyn når det gjelder planlegging av Tinget og booking av lokaler, er påmeldingsfristen endelig. Det vil derfor ikke bli anledning til etteranmelding av hverken delegater eller observatører. Påmeldingen er bindende, og kan ikke kanselleres etter fristen, men navn/personer kan endres.

Viktig angånde påmelding:
•NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling), for delegasjoner på 2 eller flere personer:
•Der det velges/oppnevnes 2 eller flere delegater, skal begge kjønn være representert.
•Søknad om dispensasjon skal behandles av klubbens tilhørende Idrettskrets. Kun vedtak derfra kan gi dispensasjon, og må fremvises NJF før Tinget.
•Konsekvensen av å ikke få dispensasjon gjør at personer i klubbens delegasjon får endret status fra delegat til observatør.
•Klubbens valg av delegater:
•Protokoll fra organisasjonsleddets ordinære eller ekstraordinære årsmøte skal fremvises til NJF før Tinget.
•Protokollen må vise hvilke personer som skal representere organisasjonen, eller at styret er delegert fullmakt til å velge delegater.
•Medlemsgrunnlaget for utregning av antall delegater er aktivitetstall fra Idrettsregistreringen 2013. Klubbene kan i tillegg melde på at fritt antall observatører.
•I henhold til NJFs lov § 5 andre ledd: «Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget». Eventuelle uoppgjorte forhold må derfor gjøres opp før Tinget.
•Årsrapportene blir tilgjengeliggjort digitalt, men ikke utlevert delegatene. Representantene kan selv skrive ut aktuelle dokumenter, eller bestille opptrykk i samme skjema som påmelding.

NJF utsender faktura til påmeldte organisasjonsledd fredag 11. april. Den vil også inneholde eventuelle reisebidrag. Det gjelder for klubber i sone Øst/Sør som har under 300km reisevei fra utgangssted til Gardermoen tur/retur.

Reisestøtte til klubber fra Vest, Midt og Nord vil bli refundert etter innsendt dokumentasjon (siste frist 24. mai). Mer detaljer om reiseutgiftsfordelingen står i innkallingen.

Påmelding til Forbundstinget skal gjøres via dette skjemet: judo.no/tinget2014

Vi ses på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen 10. mai!

Med vennlig hilsen
Norges Judoforbund


Publisert 4. april 2014, kl. 15:17 (sist oppdatert: 22. desember 2014, kl. 15:18) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar