Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Presentasjon av Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen har tidligere publisert sin innstilling i en artikkel her på judo.no. Her redegjorde vi for arbeidet, prosessen og valgene som ligger bak innstillingen på overordnet nivå.

For at medlemmene skal få mest mulig informasjon om kandidatene i vår innstilling, så presenterer de seg selv under. Her finner dere også valgkomiteen sin begrunnelse for hvorfor kandidatene er med i vår innstilling.

PS! Veronica Kristiansen (NJJK) stod i valgkomiteens opprinnelige innstilling. Hun trakk seg imidlertid for kort tid siden pga endret jobbsituasjon. Valgkomiteen har derfor flyttet Annette Møller opp fra vara til styremedlem, og fått inn Svenja Rahn som ny vara.


Jørgen Hillestad – President

Valgkomiteens begrunnelse:
Valgkomiteen opplever at Hillestad er en samlende kandidat med gode lederegenskaper og samarbeidsevner. Han har bred judobakgrunn og klare tanker om utviklingen av norsk judo. Hillestad har også sittet i Forbundsstyret i 2 perioder, en erfaring valgkomiteen mener er viktig å ha med seg for en presidentkandidat.


Svein-Erik Rud – Visepresident

Valgkomiteens begrunnelse:
Rud har relevant og nyttig kompetanse og erfaring på IT og på økonomi. Han har vært med i forbundsstyret i 8 år, og har erfaring som visepresident. Han representerer derfor en kontinuitet som valgkomiteen mener det er viktig å ha med.


Evelyn Otlo – Styremedlem

Valgkomiteens begrunnelse:
Otlo tar med seg nyttig kompetanse på arbeidsgiverrolle. Hun har erfaring fra både klubb og region, og er aktiv på matta selv. Valgkomiteen mener Otlo representerer et breddeperspektiv det er behov for i styret, og ser også positivt på engasjementet for flere jenter.


Eirik Myrnes – Styremedlem

Valgkomiteens begrunnelse:
Myrnes har vært utøver på yngre landslag, styremedlem i klubb og region, og medlem av stevne- og terminkomiteen, og har således sett norsk judo fra mange synsvinkler. Han tar også med seg nyttig kompetanse og erfaring på jus. Valgkomiteen ser det også som positivt å få inn en litt yngre kandidat.


Annette Møller – Styremedlem

Valgkomiteens begrunnelse:
Møller har erfaring og kompetanse i styrearbeid og organisasjonsutvikling som valgkomiteen mener er verdifull å ha med. Vi opplever at hun er en person som har virket samlende i egen region. Valgkomiteen ser også det er behov for hennes kunnskap og interesse for judo for funksjonshemmede.


Stig Traavik – Varamedlem

Valgkomiteens begrunnelse:
Traavik har svært høy judokunnskap, og meget god kompetanse og erfaring på judo som toppidrett. Vi opplever også at Traavik har stor tillit i hele norsk judo, og derfor kan spille en viktig rolle i å få alle som er opptatt av toppidrett til å jobbe i samme retning.


Svenja Rahn – Varamedlem

Valgkomiteens begrunnelse:
Svenja tar med seg et dommerperspektiv inn i styret som valgkomiteen mener det er positivt å ha med. Hun har både erfaring og kompetanse om judo for ungdom, en aldergruppe som judoforbundet sliter med å holde på. Valgkomiteen ser også at det er positivt med flere unge medlemmer i styret. Tross ung alder, har Svenja erfaring fra både klubb, region og forbund.

Oppfordring:
Det er ikke alle regioner og klubber som er enige vår innstilling, og en del av disse har mobilisert for flere andre kandidater som vil komme som benkeforslag på Forbundstinget. Valgkomiteen registrerer at mange nå er engstelige for splittelse og konflikt. Vi er langt mer optimistiske enn det, og synes det er stas med engasjerte klubber, mange kandidater og ulike synspunkter.

Hvis en ønsker å påvirke NJFs arbeid, så er det ingen bedre måte å gjøre det på enn ved å si sin mening og stille til valg, og så la medlemmene bestemme hvem og hva de vil ha. Det er derfor helt ufarlig og temmelig spennende at vi nå har to forslag til nytt styre som medlemmene kan velge mellom. Det er også helt ufarlig at kandidatene driver valgkamp for å få fram det de står for, slik at medlemmene får mulighet til å gjøre seg opp en mening. Det eneste som kan gjøre dette vondt og vanskelig er om vi (les: alle) ikke greier å oppføre oss ordentlig i alle diskusjonene som nå foregår i Dojoer, på møter og på nett. Valgkomiteen oppfordrer derfor sterkt til at kandidatene fokuserer på å få fram sitt eget budskap og lar vær å karakterisere motparten. Og at ledelsen i klubber og regioner tar et ansvar for at diskusjonene handler om sak, fornuft og argumenter og ikke om person, følelser og baksnakking.

Presisering:
Det er klubbene og regionene som på Forbundstinget skal velge hvem som skal sitte i styret. Valgkomiteens medlemmer som sådan har ikke stemmerett på Forbundstinget. Valgkomiteens oppgave er imidlertid å legge fram en innstilling på det styret som vi mener vil være best egnet til å lede judoforbundet videre. Det har vi gjort og vi har redegjort for arbeidet, prosessen og valgene som ligger bak. Valgkomiteen er således ikke nøytrale, vi stiller oss bak og støtter den innstillingen vi selv har jobbet fram. Det er dog opptil kandidatene selv å drive valgkamp og få fram sitt budskap.

Valgkomiteen gleder seg til Forbundstinget og et spennende valg!

MVH Valgkomiteen
Vibeke Thiblin (leder), Anne Hopstock, Tore Brenne, Ole Severin Nesse.


Publisert 12. april 2018, kl. 13:01 (sist oppdatert: 13. april 2018, kl. 16:52) av Lill Merethe Tjeldvoll

Legg igjen en kommentar