Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Stor deltagelse på Forbundstinget

Norges Judoforbund arrangerte Forbundsting 10. mai på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Totalt deltok 78 personer.

Stine Lastein og Lill Merethe Tjeldvoll fra administrasjonen ordnet det praktiske. FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll

Stine Lastein og Lill Merethe Tjeldvoll fra administrasjonen ordnet det praktiske.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll

Forbundstinget 2014 var det best besøkte Tinget siden 1997. FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll

Forbundstinget 2014 var det best besøkte Tinget siden 1997.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll

Deltagelsen på Forbundstinget 2014 var den høyeste siden 1997. Det var representanter fra 27 klubber og 3 kretser/regioner.

Presidenten åpnet Tinget, og Oddvar Johan Jensen overbragte hilsen fra Idrettsstyret. Forbundstinget ble ledet av dirigent Anne-Britt Nilsen. Hun ledet forsamlingen myndig og effektivt gjennom dagens program. Det var bred enighet rundt langtidsplan og langtidsbudsjett, som trolig skyldes det forrige styrets grundige arbeid med planene og forankring i organisasjonen gjennom høringer og involvering.

Forsamlingen våknet til liv når det var tid for valg. President Vibeke Thiblin ble gjenvalgt enstemmig, uten motkandidat. Visepresident-vervet sto mellom Gullik Gundersen og Svein Erik Rud, der ønsket om en distriktsprofil i styret virket å favorisere sistnevnte, som ble foretrukket. Svein Erik Rud er ny visepresident i NJF, og plukker opp igjen styrekarrieren etter at han var vara i perioden 2007-2009 og ordinært styremedlem fra 2009 til 2011.

På de øvrige plassene ble det også foreslått flere kandidater fra salen, men resultatet ble til slutt likt som valgkomiteens oprinnelige innstilling. Selv om det var kamp om flere verv opplevdes en gemyttelig stemning, og ingen personkonflikter.

Etter et kort møte i etterkant av Forbundstinget ble det nye Styret konstituert, og har overtatt ansvaret for Norges Judoforbund fra samme dato.

Judoforbundstinget ble avsluttet med felles Tingmiddag og dagen etter var det eget Klubbseminar. Det ble en vellykket og bra helg for norsk judo!

Mvh.
Kristoffer Halmøy
Generalsekretær


Publisert 12. mai 2014, kl. 1:04 (sist oppdatert: 22. desember 2014, kl. 1:22) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar