Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Strategiseminar 2015

Norges judoforbund avhold sitt strategiseminar 1-3. mai på Kiel ferjen Color Fantasy. Det var i år som tidligere lange dager med møtevirksomhet og sosialt om kvelden.

Strategiseminar på Color Line Fantasy, mai 2015. FOTO: Svein-Erik Rud.

Strategiseminar på Color Line Fantasy, mai 2015. FOTO: Svein-Erik Rud.

Deltagere i år var:

Nina Solheim (Forbundsstyret), Hanne Myrnes (Forbundsstyret), Christian Wolff (SK-leder) og Pål Herlofsen (Sportssjef) kunne ikke delta.

Forbundsstyret gjennomførte sitt styremøte 2/2015 i forkant av seminaret.

Hovedtråden i Strategiseminaret er å gi innspill til Strategidokumentet. På forhånd fikk hver deltaker i oppgave å plukke ut de strategiområdene som var viktigst samt å beskrive en ønsket situasjon, forslag til mål samt hvilke støtteprosesser som må til for at vi kan få gjennomført dette.

Presidenten innledet seminaret med å ønske oss velkommen samt å dra oss gjennom nå-situasjonen i forhold til dagens strategidokument. Gullik Gundersen hadde en presentasjon om NJFs verdier og det ble en grei diskusjon rundt disse.

På lørdag startet vi opp klokken 9 med en kort presentasjon fra valgkomiteen ved Geir Å. Reehorst. Deretter ble vi delt inn i 3 grupper og startet diskusjonene innen de ulike strategiområdene. De områdene som var valgt av deltagerne for videre debatt var som følger:

Samtlige grupper presenterte sine innspill og dette skal danne grunnlag for det nye Strategidokumentet som skal ut på høring. På lørdag ble det også litt tid til å strekke på beina på kai området i Kiel før ferjen returnerte tilbake til Oslo.

Fordelen av å samles på et sted som Kiel ferjen er at samtlige deltakere holder sammen hele tiden og det blir mye tid til mange uformelle samtaler samt at mange verdensproblemer blir løst.

Undertegnede er meget godt fornøyd med seminaret og vil også benytte anledningen til å takke alle deltagere for innsatsen. Vel blåst!

Med vennlig hilsen

Svein Erik Rud
Visepresident
Norges Judoforbund


Publisert 26. mai 2015, kl. 14:39 (sist oppdatert: 26. mai 2015, kl. 14:39) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar