- Judo.no - https://www.judo.no -

Takk for innsatsen, Vibeke!

Vibeke Thiblin gikk av som president på Forbundstinget 30. april 2016, til stående applaus.

Svein Erik Rud delte ut dilpom for honorær 2. dan på Forbundstinget 2016.  Foto: Christian Wolff [1]

Svein Erik Rud delte ut dilpom for honorær 2. dan på Forbundstinget 2016.
Foto: Christian Wolff

Vibeke Thiblin ble takket av etter syv år som president med stående applaus.  Foto: Christian Wolff [2]

Vibeke Thiblin ble takket av etter syv år som president med stående applaus.
Foto: Christian Wolff

Thiblin har gjort en enestående innsats for norsk judo. Hun ble valgt inn som varamedlem i styret 3. november 2006. Hun var altså inne i sitt 10. påfølgende år i styret i Norges Judoforbund, hvor hun har vært president i syv av dem.

Vibeke Thiblin er forbundets første kvinnelige president, og den lengstsittende president i NJFs historie.

– Jeg er mest fornøyd med at vi har bygget opp en profesjonell organisasjon, fått til en solid vekst både i økonomi og medlemstall, og utviklet utdanningsprogrammet Den Norske Judoskolen, sier Thiblin i en kommentar.

Honorær Komite hadde sendt følgende innstilling til styret: «Vibeke Thiblin innstilles av en samlet honorær komité til 2. dan basert på sin innsats som president i Norges Judoforbund i tre påfølgende perioder.» Thiblin har 1. dan (teknisk) fra 2007. Styret vedtok på sitt siste møte før Tinget å følge innstillingen fra HK.

Svein Erik Rud takket Thiblin for innsatsen under avslutningen av Tinget, og delte ut diplom for honorær grad 2. dan.

– Jeg vil takke alle som bidrar til å gjøre norsk judo bedre. Vi har ikke alltid vært enig i sak, men det underliggende ønsket om judoens beste har alltid vært der. Det har jeg satt stor pris på!

– Jeg synes vi har fått en spennende ny president og et flott nytt styre, og jeg ønsker dem lykke til med arbeidet videre!, avslutter Thiblin.

Forbundstinget takket Vibeke Thiblin for innsatsen med taktfast applaus ved avslutningen av Forbundstinget.