Forbundstinget 2022

Forbundstinget ble gjennomført 7. mai.  på Quality Airport Hotel Gardermoen. President Jørgen Hillestad åpnet Tinget kl. 10.36, og ga ordet videre til Idrettsstyrets representant Ole Jørstad som overbrakte hilsen fra Idrettsstyret. Generalsekretær Stine Lastein gikk gjennom lovendringer fra Idrettstinget 2021.

I år deltok 51 stemmeberettigede, i tillegg til 16 personer med tale/forslagsrett, observatører og gjester. Totalt var vi dermed 67 personer på Tinget 2022.

Forbundstinget 2022 valgte Rune Hauger til ordstyrer, som i 2018 og 2020, og han ledet som vanlig Tinget trygt gjennom forhandlingene. President Jørgen Hillestad presenterte status i aktiviteter og styrets arbeid, og Generalsekretær Stine Lastein presentere økonomisk status.

Strategidokument ble videreført uten endringer fra styrets forslag, og langtidsbudsjettet ble også vedtatt uten endringer.

Det var to innkommende saker på agendaen, begge forslag fra styret:

  1. Presisering i lov vedrørende valg av Kontrollutvalg og Valgkomite.
  2. Reversering av vedtak fra 2018 om åpenhet i Valgkomiteens arbeid.

Begge saker ble vedtatt, dog ble styrets forslag i sak 1 justert.

Som vanlig var det knyttet spenning til valg av nytt styre. I år var det imidlertid ingen benkeforslag, og valgkomiteens innstilling som ble vedtatt på samtlige poster.

Styrets sammensetning i perioden 2020-2022:
  • President: Arnstein Brekke, Haugesund Atletklubb
  • Visepresident: Jon Sommervold, Ippon Judoklubb
  • Styremedlem: Tone Helena Johannessen, Nidaros Judoklubb
  • Styremedlem: Birgitte Ursin, BK judo
  • Styremedlem: Hedin Indregård, TSI judo
  • 1. Varamedlem: Stig Traavik, NJJK
  • 2. Varamedlem: Emmeli Ertzaas, Levanger Judoklubb

Nyvalgte President Arnstein Brekke takket avtroppende styre- og varamedlemmer for den jobben de har gjort de siste to årene. Etter et kort styremøte i etterkant av Forbundstinget ble det nye Styret konstituert, og har overtatt ansvaret for Norges Judoforbund fra samme dato. Så ble det avholdt en felles Tingmiddag.

Dagen etter Forbundstinget ble det arrangert et klubbseminar. I år var det fokus klubb og trener, to av strategiområdene i NJFs langtidsplan.

461 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier