Utlysning: Leverandør av judoutstyr
Foto: Christian Wolff/judobilder.org

NJF ønsker å knytte til seg samarbeidspartnere innen definerte områder knyttet til judospesifikt utstyr.

Dagens avtale med Green Hill går ut 31. desember 2021. Vi inviterer derfor aktuelle leverandører til å vise sin interesse gjennom å levere et lukket anbud. Målet er å signere en eller flere samarbeidspartnere innen disse områdene fra januar 2022, med en avtaleperiode på to år. Vi kommer til å legge vekt på leveringsdyktighet og troverdighet hos våre samarbeidspartnere.

Vennligst kontakt Generalsekretæren hvis du har spørsmål angående dette.

Presentasjon av de aktuelle områdene:

Nasjonal matteleverandør

Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

 • Premievegg for NC, NM (sammen med øvrige sponsorer)
 • Reklame stevneinvitasjon (NC og NM) og stevneprogram (kun NM)
 • Logo NJFs brevark
 • Logo på judo.no
 • Reklame på matteareal synlig for tilskuere og på eventuell live-stream (alle NJFs stevner; Landsstevne, Norgescup og Norgesmesterskap)

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.

Eksempel på forpliktelse:

 • Etablere direkte salgskanal overfor norske judoklubber med markedsledende pristilbud/utvalg
 • Donere (X antall) kvadratmeter med matter årlig til en/flere norske judoklubber
Nasjonal draktleverandør

Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

 • Tillatelse til butikk/salg på stevner arrangert av NJF (NC, NM)
 • Premievegg for NC, NM (sammen med øvrige sponsorer)
 • Reklame stevneinvitasjon (NC og NM) og stevneprogram (kun NM).
 • Logo NJFs brevark
 • Reklame på utstyr som leveres (i henhold til IJF-reglement)

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.

Eksempel på forpliktelse:

 • Gratis «utstyrspakke» til medaljevinnere NC, og/eller klassevinnere i NM Ind
 • Utstyrspakke til Funksjonshemmede utøvere (som deltar på stevner internasjonalt)
 • Informasjons-/salgsstand på alle stevner arrangert av NJF (NC og NM)
 • Direkte salgskanal overfor norske judoklubber med markedsledende pristilbud/utvalg
Draktleverandør til det norske landslaget

Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

 • Logo på landslagstøy og NJF representasjonsantrekk
 • Logo på judo.no
 • Benytte landslagsutøvere i kommersielle aktiviteter (for eksempel foto, reklamefilm, autografskriving, foredrag osv.)
 • Reklame på landslagets judodrakter (i henhold til IJF reglement)
 • Tillatelse til butikk/salg på stevner arrangert av NJF (NC, NM)

For bruk av landslagets utøvere i eksponeringskampanjer må Partner forholde seg til den til enhver tid gjeldende landslagsavtale.

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.

Eksempel på forpliktelse:

 • (X antall) utstyrspakker til det norske landslagets junior og senior utøvere

• 2 ST JUDO GI HVIT+BLÅ (IJF APPROVED)

• 1 ST BELTE (IJF APPROVED)

 • (X antall) Judodrakt til landslagets støtteapparat
 • Rabattordning for kjøp av tilsvarende utstyr til øvrige utøvere
386 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier