Det nye Forbundsstyret

Det nye Forbundsstyret (FS) har kommet godt i gang med sitt arbeid.

Styre- og personalseminar ble avholdt i Oslo 30.okt – 1.nov. Dette er en helg der alle styremedlemmer og ansatte blir kjent, og der FS får et innblikk i hvilke arbeidsoppgaver de ansatte har.  Dette er også en god arena for opplæring av det nye styret, og det er forholdsvis mye man skal sette seg inn i.

Generalsekretæren gikk gjennom styrets mandat og oppgaver, og styrets leder snakket litt om styrearbeid, representasjon og hvordan møtene fungerer.  Det ble videre opplæring i idrettsorganisasjon, vårt samarbeid med NIF og en grundig gjennomgang av økonomi og budsjettering.  

Strategiarbeid

Mye av helgen ble brukt på arbeid med det nye strategidokumentet (SD). Dette er et SD som er betydelig forenklet i forhold til tidligere og gjelder for en betydelig lengre periode (2020-26).

En arbeidsgruppe ble nedsatt, bestående av Jørgen, Tone, Arnstein og Stine. Gruppen skal jobbe med tiltak, delmål, evalueringsrutiner og tidsplan, og dette arbeidsformen skal sikre at arbeidet får tilstrekkelig prioritet. At vi har fått 2,5 millioner av sparebankstiftelsen som går direkte til trenerutvikling er en utrolig god start!

Covid 19

Som tillitsvalgte har vi mindre representasjonsoppdrag enn normalt. Nasjonale møter blir holdt på Teams, noe som fungerer tilfredsstillende. Kongressen i EJU som opprinnelig skulle foregå i Istanbul blir også et digitalt møte.

Det er selvfølgelig umulig å unngå å se på konsekvensene av Covid-19, men vi er enige om at vi skal se på denne tiden som en mulighet og ikke et problem.  Veldig mange judoklubber har startet opp med aktivitet og NJF har ulike støtteordninger som omtrent halvparten av klubbene har benyttet seg av. Vi er spente på utviklingen nå som det tydeligvis er en nasjonal oppblussing.

Styrets arbeid framover

Forbundsstyret i NJF er alle personer med nær tilknytning til grasrota i norsk judo. Alle er aktive på klubbnivå, noe som er en stor fordel i våre verv, og vi ønsker å holde tett kontakt med klubber, trenere og utøvere.

Vi er enige om at vi skal fremme organisasjonsverdiene åpen, frempå og entusiastisk. Med andre ord; Judo er vår lidenskap og det skal være gøy å sitte i FS.

Jørgen Hillestad, President i NJF

445 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier