474 Views

På forbundsstyremøte 30. november, ble en ny modell for organisering av U18 og talentutvikling vedtatt. Modellen er utarbeidet av Sportssjef Tore Fauske Haugen, etter en kartlegging av nåværende status.

Kartlegging av nåværende status

Situasjonen bærer preg av at vi kun har hatt en Sportssjef/trenerutvikler i en 30 % stilling, og heller ingen andre som har kunnet følge opp klubber, trenere og utøvere på en god måte.

Nåværende sportssjef har hatt dialog med U18-trenerne og Landslagstrener underveis i kartleggingen. Han har også besøkt flere klubber, vært tilstede på utviklingssamling og testsamlingen på OLT.

Ny Modell

Sportssjef har i sitt arbeid lagt vekt på å strukturere arbeidsfordeling og ansvar i organisasjonen. Videre har han tatt initiativ til å involvere flere trenere som får ansvar for U18-utøverne. U18-trenerne vil ihht. forslaget være utviklingstrenere, og er med på uttak av utøvere. Videre vil andre klubbtrenere som ønsker å bidra inn mot U-18 samlinger nasjonalt for 2023, trekkes inn som hjelpetrenere på frivillig basis.

Det er utnevnt en sportslig leder, Albin Dal, som får det faglige og overordnede ansvar for gruppen av trenere. Jana Scheffold vil fremdeles fungere som koordinator for U18.

Vi vil om ikke lenge publisere mer konkret informasjon om hva som vil skje med U18-aktiviteten, utviklingsmiljøene og trenerne framover. I den forbindelse vil også uttak til U18 utviklingsgruppe annonseres.

FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier