679 Views

Fra 2023 blir det en endring i utviklingsstrategien for U18. Målet er å få til et utviklingsarbeid basert på de rammene NJF har. Det er ikke ansatt trener i stillingsprosent, vi legger opp til en struktur hvor det tas ut en utøvergruppe der NJF, sportslig leder Albin Dal og utviklingstrenerne lager en utviklingsplan for hver enkelt utøver. Jana Scheffold er koordinator for gruppen.

Uttak

Uttak for 2023 er gjort etter en helhetlig vurdering av sportslig leder sammen med utviklingstrenerne. Denne er basert på deltagelse på utviklingssamlinger, NM, internasjonal deltagelse i U18 og holdninger/verdier.

Utviklingsgruppe U18, første uttak 2023:

Selma Brovold, Trondheim Jkw
Julia Boccadoro, Stavanger JK
Anna Grambo, Sande SK
Pernille Ertzaas, Levanger JK
Eva Johannessen, Nidaros JK

Kristoffer Fjørtoft, Stavanger JK
Torstein Brekke-Jenssen, Ippon JK
Sofian Niane, Sande SK
Mahmoud Slaibi, Sande SK
Brink Erlendsen-Sele, Ippon JK
Nino Gubberud, Ippon JK
Elias Niane, Sande SK
Fredrik Solhaug, Bodø JC
Andreas Bjørnstrøm, Bodø JC

Uttak framover vil være halvårlig slik at det blir forutsigbart for alle.

Utøverne må delta på utviklingssamlinger og NM og vise gode holdninger på trening og konkurranse. Utøverne må ha en teknisk base med avslutningsferdigheter og vise at de holder nivået ved å jevnlig vinne kamper, og oppnå plasseringer på uttaksstevnene.

Terminliste

For at norske klubber skal konkurrere mer har vi identifisert 7 uttaksstevner som vi ønsker at klubbene skal prioritere. Disse er med på å danne grunnlag for vurdering av utviklingsmål og uttak til både utviklingsgruppe og Europacup.

Terminliste utviklingsgruppe finner du her

For uttak til Europacup U18 må utøver vise teknisk/taktisk, fysisk og prestasjonsutvikling, og ha minst to medaljer på uttaksstevner. For uttak til mesterskap kreves topp 7 i Europacup

Vi ønsker at de som skal gå EC skal ha nivået til å vinne kamper. Med NJFs nåværende økonomiske situasjon, blir det veldig kostbart å gå EC. Vi mener derfor det er mer hensiktsmessig for utvikling å velge flere uttaksstevner fordi utbytte er mye større. I U18 er det viktig å gå mange kamper. Hvis man prioriterer EC foran uttaksstevner og man ikke har nivået risikerer man å gå få kamper gjennom året.

Coverbilde: Mangus Ross / @fotografmagnusross

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier