265 Views

I 2021 har en ny økonomisk modell for toppidretten blitt innført.

NJF inviterer herved til et informasjonsmøte på Teams onsdag 10. mars kl. 19.

For å gi utøverne bedre forutsigbarhet, innføres en ny finansieringsmodell. Modellen innebærer å være en del av det sentraliserte treningsopplegget i Oslo som er nødvendig for å nå internasjonalt nivå. Det vektlegges at en utøver skal ha realistiske muligheter til fullverdig satsning, uavhengig av foreldres økonomi. Disse forutsetningene er fundamentet for modellen.

Utarbeiding av modellen tar utgangspunkt i terminliste (i et normalår) for Landslaget, og øvrig aktivitetsnivå. Videre er det utarbeidet et overordnet budsjett for toppidretten fram til og med 2028.  

Interesserte klubber bes melde interesse til Generalsekretæren innen 5. mars.  

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier