109 Views

Sportsjefen har over lengre tid arbeidet med en kommunikasjonsplan. Se resultatet og gjeldende plan.

Bakgrunnen for kommunikasjonsplanen er å kunne informere tilstrekkelig. Dette vil både være konfliktforebyggende og ikke minst til stor hjelp for utøvere og foreldre i planleggingsarbeidet.

Kommunikasjonsplanen viste seg mer tidkrevende å utarbeide en det vi initialt hadde forestilt oss. Dette fordi behovet for informasjon er avhengig av ståsted og aktivitet. Styrets kontaktperson for Landslaget Gullik Gundersen har bistått i å utarbeide planen.

Foruten den regelmessige kontakten med utøvere og personlige trenere, så legges det opp til flere møtearenaer:

  • Foreldremøte under NM
  • Klubbledermøte under NM
  • Trenerfora ifm. Riksrandori (VGS-trenere, regiontrenere)

Last ned fra dokumentarkiv.

Mvh.

Pål Herlofsen
Sportssjef

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier