259 Views

Per 31. desember 2023 utløper Landslagstrener Martin Thiblins kontrakt med NJF, og Styret i NJF har valgt å ikke forlenge arbeidsforholdet.

Det har vært utvist et stort engasjement i etterkant av at saken har blitt kjent blant Landlagsutøverne og andre. Styret behandler situasjonen med den seriøsitet og omstendelighet som er nødvendig. Selv om det har vært en omfattende intern prosess i forkant, er det noe som naturligvis ikke kan deles med offentligheten.

Veien videre nå handler om den fremtidige organiseringen av toppidretten og sportsapparatet i Norges Judoforbund. Fokus er hele tiden hvordan vi skal innrette oss for å være best mulig rustet til å nå de målene vi har satt.

For å møte medlemmenes behov for informasjon vil det arrangeres et åpent informasjonsmøte. Her blir det fokus på løsninger både på kort og lang sikt, når det gjelder den overordnede organiseringen av toppidretten i norsk judo.

Stillingen som Landslagstrener fra 2024 vil om kort tid utlyses på judo.no og i andre kanaler.

For Styret i Norges Judoforbund,

Arnstein Brekke

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier