191 Views

Norges Judoforbund (NJF) søker en person for en nyopprettet stilling som Toppidrettssjef. Vi søker en tydelig leder, som er strategisk sterk. Toppidrettssjefen må jobbe selvstendig og målrettet, og ha svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Den rette kandidaten vil utvikle toppidrettsarbeidet i norsk judo, og sørge for at det er en rød tråd fra det internasjonale toppnivået, til regiontrenerne, til klubbtrenerne.

Toppidrettssjefen blir en del av NJFs Ledergruppe. Stillingen rapporterer til generalsekretæren.

Det må påregnes noe reisevirksomhet og vedkommende må være fleksibel med hensyn til en normal arbeidstid og arbeidsplass. Det er krav til minst en fast arbeidsdag på forbundskontoret per uke.

Se fullstendig utlysning på webcruiter.no. Søknad og CV skal registreres der.

NJF tilbyr en midlertidig stilling i to år, med mulighet for forlengelse.

Stillingsprosent er i utgangspunktet 40 % og har ikke krav til judokompetanse.
Vi vil gå i nærmere dialog med aktuelle kandidater med tanke på muligheter for å kombinere stillingen med andre stillinger/engasjementer utenfor Judoforbundet.

Hvis vedkommende har judokompetanse på tilstrekkelig høyt nivå, kan flere oppgaver legges til stillingen, og omfanget kan utvides opp til 100 % stilling.

Aktuell kompetanse:

  • Internasjonal erfaring som utøver/trener
  • Erfaring med oppfølging av utøvere
  • Topptrener-utdanning
  • Talentutvikling

Vi ønsker derfor kontakt med aktuelle kandidater både med og uten judobakgrunn, og de som ønsker et engasjement i hele spekteret fra 40 % til 100%.

Kontakt undertegnede hvis du har spørsmål til stillingen.

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier