76 Views

Årets seminar i regi av The Medical Commision i EJU, ble som vanlig arrangert på Malta i tidsrommet 3-6. september 2015. Tilstede fra NJF var Narve Bjørneseth og Pål Herlofsen

EJU Medical Seminar på Malta, 2015. FOTO: Pål Herlofsen.
EJU Medical Seminar på Malta, 2015. FOTO: Pål Herlofsen.

Årets hovedfokus var forebygging av skader og statistikk over omfang og lokalisasjon av disse. Vi fikk også en gjennomgang av oppdatert statistikk fra WADA. Her var det egentlig lite nytt utover at de er økende opptatt av at effekten av steroidbruk faktisk gir gevinst opp mot i alle fall 10-15 år, da etter måneders forbruk. Dette er bekymringsfullt ut fra erfaring om at testing på utsiden av konkurranser er ca. x 3 dyrere enn på disse, og at utøvere som bruker dette ikke er i et regulert idrettsmiljø.

Resten av dagen ble brukt til praktisk gjennomgang av Dartfish, et videoprogram der alle skader i kamper på ECup og høyere nivå blir registrert. Informasjon om dette og tilgang finner dere på www.dartfish.tv.

Dette ble etterfulgt av en presentasjon av tidligere års arbeid med å utvikle enkle kjernemuskulaturøvelser som er judospesifikke. Dette ble presentert av Peter Smolders fra Belgia, som har utviklet en enkel tretrinns stige med fem øvelser. Vi fikk med oss materiale som kan brukes direkte i dojoen i form av plakat og folder. Klare til bruk, men det er sikkert greit å få en norsk versjon. Dette konkluderte dag 1.

Dag 2 var fokusert på skadestatistikk, og effekt av vekttap og rehydrering hos utøvere. Det har blitt gjort målinger av utøvere under Budapest Grand Prix der man med en Inbody 770 kan måle kroppskomposisjonen. Utøverne ble målt under innveiing og på konkurransedag og resultatene ble sammenlignet. Foreløpig konklusjon er at rehydrering av utøverne med dagens innveiingstidspunkt er mer tilfredsstillende enn ved innveiing på konkurransedag. Bruk av denne typen teknologi har og vært nyttig for optimalisering av trening for den enkelte utøver. Georgia har vært proaktive på dette området, og vi fikk en gjennomgang av deres erfaringer.

Vi fikk og en gjennomgang av ansiktsskader med fokus på tannskader og neseblødning av Professor Ann Hermansson. Ved neseblødning er trykk viktigst, derfor anbefales bruk gas/vatt smurt i vaselin, dette er den raskeste og klart enkleste løsningen på tatami. Husk stor nok tampong! Da kan den ikke bli borte i nesen. Større er bedre enn mindre i dette tilfellet. Avreisedagen var viet blindejudo, gjennomgang av regler, historikk og hvordan dommer formidler scoring og straff til blinde/døve utøvere. Et interessant punkt er at i Finland deltar blinde i ordinære konkurranser, og da er det vanlig prosedyre at blinderegler gjelder for alle utøverne i disse kampene.

Avreise ble gjort tidlig under søndagen slik at vi dessverre gikk glipp av deler av den siste presentasjonen.

Som ved tidligere år hadde vi hotell i St Pauls bay rett ved sjøkanten. Daglig bading var en del av rutinen, x 2 pr. dag og ble fulgt opp av den norske, svenske, danske og italienske delegasjonen. Å snakke fag flytende i sjøen viste seg å være en god utvekslingsform.

Vi sees og høres snart igjen

Hilsen
Pål og Narve
Medisinsk støttepersonell NJF

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier