788 Views

Etter mange år som utøver ble jeg ansatt som landslagstrener i januar. Det er en spennende jobb og håper jeg kan bidra til at landslaget tar nye steg. Det har blitt gjennomført en god del aktiviteter og fra nå av vil det komme jevnlig informasjon fra landslaget.

Landslaget: Martin Thiblin
Martin Thiblin, Landslagstrener i judo. FOTO: Kristoffer Halmøy

NJF har høye mål på toppidrett, men skal ikke legge skjul på at det er en vei å gå for å komme dit. For å få utøvere i verdenstoppen kreves en enorm samlet og målrettet innsats over tid og ikke minst ressurser. For å få til det kreves endringer, noe som alltid er utfordrende. Skal toppidretten i norsk judo ta de neste stegene må vi tenke nytt.

Insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result.
– Albert Einstein.

Det er generelt vanskelig å være toppidrettsutøver i Norge og judo er intet unntak. Utøverne er avhengige av et godt apparat rundt seg og vår største prioritering er å få det på plass.

Nedenfor er noe av det vi jobber med.
Noe er allerede implementert og noe kommer på plass snart.

Treningshverdagen
Norge er en liten judonasjon uten at det trenger å være en begrensning. Utøverne må mye ut, men treningen i Norge må danne grunnlaget og utføres med svært høy kvalitet. Vi har mye å gå på og å få på plass en treningshverdag som er god nok ift. målene er første prioritet. Morgentreninger sentralt i Oslo er i gang og vil bygges gradvis mot en sentralisert modell med oppfølging av trener.

Samarbeid med Olympiatoppen
Olympiatoppen sitter med mye kompetanse og erfaring om hva som kreves for å bli best og norsk judo er avhengig av deres hjelp for å nå våre mål. Vi er allerede i gang og fremover skal de bidra på områder som testing, fysisk trening, utdanning, samlinger, oppfølging av enkeltutøvere og sparring for meg som trener. Det er et samarbeid som er svært verdifullt og skal bygges videre.

Karriereveiledning
En av hovedgrunnene til at utøvere slutter er utfordringer med å kombinere toppidrett med skole/jobb. Landslagsutøvere vil få tilbud om gratis karriereveiledning (veileder jobber kun med idrettsutøvere), slik at de lettere kan få oversikt over mulighetene og planlegge.

Regioner/U18
Regionene ved regionstrenerne er landslaget sin forlengede arm og U18 følger regionenes opplegg. Det er utviklet en teknisk test som fokuserer på det vi mener er viktig og vil danne basen for undervisningen i regionene. Intensjonen er å få til fysiske tester 1-2 ganger i året på Olympiatoppens regionale sentre. Det blir lagt ut standard treningsprogram med fokus på unge utøvere utviklet i samarbeid med Olympiatoppen.

Hver region reiser på 1 konkurranse, fortrinnsvis med leir, i utlandet hvert år, som er åpen for alle regioner. Det arrangeres og 4 samlinger i hver region årlig. Utøvere som er aktuelle for landslaget vil få tilbud om karriereveiledning, slik at det tidlig kan legges en god plan. For de beste utøverne vil deltakelse i Europa Cup være mulig etter avtale med landslagstrener og det vil være mulig å kvalifisere seg til U18 EM, EYOF og VM. Se kriterier her.

Landslagsaktuelle siste års U18 inviteres på landslagssamling halvåret før de blir U21, der de bevisstgjøres på hva det innebærer å være på landslaget. Utøverne får et treningsopplegg og etter 6 mnd. avgjøres videre satsning på landslaget. Det vil selvsagt og være mulig å komme inn på landslaget på et senere tidspunkt.

Trenere
Landslaget ønsker å involvere region, klubb og personlige trenere og bidra til deres utvikling. De vil derfor bli invitert med så ofte som mulig. Olympiatoppen vil kjøre kursing med ulike temaer for inviterte trenere på kommemde riksrandorier.

Samlinger
Landslaget vil ha 2 egne samlinger pr. år med fysiske tester og kartlegging. De vil vare lengre enn før og Olympiatoppen vil bidra. Det vil arrangeres 4 riksrandori i kommende år fordi vi ønsker hyppighet på samlinger, slik at det som jobbes med kommer ut i norsk judo. Olympiatoppen bidrar med kursing av inviterte trenere.

Verktøy
Alle utøvere trener etter individuelle treningsplaner. Fysiske tester har blitt gjennomført i flere år og er videreutviklet i samarbeid med Olympiatoppen. Det jobbes med å få på plass arbeidskrav basert på data fra andre nasjoner. Tester brukes som treningsverktøy og ikke kriterie for å være/bli tatt ut på landslaget. Det er laget en kapasitetsanalyse for judo, som gjøres sammen med trener 2 ganger pr. år og danner noe av grunnlaget for hva utøveren skal fokusere på. Utøverne fører treningssdagbok og kamprapporter. Det har blitt prøvet og feilet litt i starten, men ila. kort tid bør det flyte bra.

Behandling
Skader oppstår og god forebygging og oppfølging er viktig. Vi har nå en sponsoravtale med Klinikk For Alle Bekkestua. Idrettens Helsesenter, som har ambisjon om å være best i verden på idrettsskader, vil bli brukt ved mer alvorlige skader. Behandlere vil samarbeide med trener, slik at opptrening og return to play blir optimal.

Som trener er jeg helt i startfasen og må nok prøve og feile litt, men er sulten på å utvikle meg og være med på å bygge landslaget sten for sten.

Mesteparten av det som er nevnt vil ligge under landslag på judo.no

Ved spørsmål rundt landslaget er det bare å ta kontakt.

Martin Thiblin
Landslagstrener
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier