176 Views

I henhold til den nye planen for organisering av toppidretten har NJF ansatt fire trenere med ansvar for hver sin region.

Vi ønsker velkommen:

 • Samir Rabah med ansvar for Judoregion Sør
 • Cecilie Bolander med ansvar for Judoregion Øst
 • Neil Eckersley med ansvar for Judoregion Vest
 • Johnny Roaldseth med ansvar for Judoregion Midt

Regiontrenerne er en del av NJFs toppidrettsavdeling, og følges opp sentralt fra landslagstrener og toppidrettssjef.

Denne gjengen skal løfte den sportslige utviklingen i regionene, og målet er at de sammen med Judoregionene skal utføre følgende oppgaver:

Arrangere regionale fellestreninger

 • Samlinger for u15 til u18 utøvere i regionen (minimum) fire ganger per år.

Arrangere nasjonal U15 talentsamling

 • Skal arrangere en samling per år i sin region.

Følge opp Landslagsutøvere og rekrutter i regionen

 • Spesielt fokus på tilflyttede utøvere til regionen, og innpass i et aktivt klubbmiljø.

Kommunisere godt med klubbtrenere i regionen

 • Formidle NJFs toppidrettsfilosofi til alle klubber i regionen
 • Gjennomføre faste møter/treninger for regionens trenere

Organisere reise til internasjonalt arrangement

 • Arrangere reise til ett årlig internasjonalt arrangement, åpent for alle konkurranseutøvere i hele landet.

Delta på riksrandori

 • Deltar på Riksrandori og/eller lukkede LL-samlinger, etter avtale med landslagstrener

Med vennlig hilsen

Per Vestli
Toppidrettssjef

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier