69 Views

Som ledd i en systematisk satsing på landslagene har NJF knyttet til seg fagpersoner innen relevante disipliner.

Satsingsområdene er:

  1. Ernæring. Her har vi knyttet il oss Juma Iraki. Han har arbeidet med ernæring i mange år, først som kokk, senere etter studier og er pt. spesielt interessert i vektidretter. Han har erfaring både fra individuell og gruppeveiledning av idrettsutøvere.
  2. Fysioterapi. En tidligere konkurranseutøver, men fremdeles aktiv judoutøver Narve Bjørneseth, er blitt landslagets fysioterapeut. Han har privatpraksis i Oslo og vil kunne forestå både behandling og holde kurs for utøvere.
  3. Legetjenester ivaretas av Dr. Pål H. Herlofsen, tidligere Sportsjef i NJF. I tillegg til å kunne henvise, er han spesialist i psykiatri med særlig kompetanse innen mental trening. Han vil kunne holde kurs og foreta individuell oppfølging.

For at landslagstrenerne til enhver tid skal være orientert om hvem som bruker eller vil ha tilgang til helsetjenestene, ønsker vi at utøverne kanaliserer behandlingsforespørsler eller timer med LL trenerne.

Nytt utover høsten blir at alle utøvere på junior og seniorlandslagene vil bli avkrevet at de gjennomgår en helseundersøkelse. Helseundersøkelsen vil inngå i den utøverkontrakten alle må underskrive som vil være på landslaget.

Helseundersøkelsen består av to deler, en selvutfyllingsdel om egen helse og en objektiv del som fastlegen fyller ut. Vi ønsker dette for at vi får en basis helseundersøkelse av alle for om mulig og fange opp avvik vi kan iverksette behandling eller oppfølging i forhold til. Denne praksis brukes og anbefales av Sunn Idrett og de store forbundene har allerede implementert ordningen.

Les mer og last ned helseattest-skjema.

Albin Dal
Sportsjef

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier