73 Views

På Forbundsstyremøte 06/23 ble nye rammer for toppidretten vedtatt. Disse vil gjelde fra 2024.

Endelig struktur og handlingsplaner for toppidretten utarbeides av Sportssjef og Arbeidsutvalget. Det vil så innkalles til et Teams-møte for involverte utøvere, trenere og klubber. Det vil også publiseres informasjon på judo.no

Med dette vil en del endringer som trer i kraft fra januar, men det jobbes for å gjøre overgangen så god som mulig for utøvere og klubber.

Foto: Darko Petelinsek / EJU.net

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier