245 Views

NJFs strategidokument sier at det skal utarbeides en utviklingstrapp. Gøril Johansen utarbeidet et utkast som så er videreutviklet og kvalitetssikret av Sportssjefen og hans team.

På styremøte nr. 2/2014 fikk styret presentert det ferdige resultatet.

Hva er en utviklingstrapp?
En utviklingstrapp er et verktøy som beskriver et hensiktsmessig, langsiktig utviklingsforløp på judomatta fra ”fødsel til død”. Dette skal sikre at unge utøvere får utfordringer og kunnskap som trinn for trinn fører til utvikling av gode prestasjoner på judomatta.

Hva er innholdet i utviklingstrappen?

Utviklingstrappen for judo beskriver den optimale utvikling for en utøver som starter med judo mellom 9 og 14 år og fortsetter som konkurranseutøver og senere eliteutøver, og deretter forblir på matta som mosjonist/veteran eller som trener, dommer eller i annen støttefunksjon.

Utviklingstrappen har 6 trinn:
•Trappetrinn 1- grunnlaget – grunnleggende nivå
•Trappetrinn 2- tyvstart – å lære å trene
•Trappetrinn 3 – begynnelsen – å trene for å trene
•Trappetrinn 4 – potensialet – å trene for konkurranse
•Trappetrinn 5 – prestasjon – å trene for å vinne
•Trappetrinn 6 – bevare – tilbaketrekking og veterantrening

For hvert trappetrinn beskrives:
•Mål (generelle og judospesifikke)
•Anbefalinger for trening, konkurranse og gradering.
•Eksempler på ukeplaner og øktplaner.
•Utøverens kunnskapsnivå om sentrale temaer innen idrett og judo.

Hva er hensikten med utviklingstrappen?
Norges Judoforbund har i mange år satset tungt på faglig utvikling. Et hovedmål i dette arbeidet har vært å få på plass en norsk vei til ferdighetsutvikling av judoutøvere. Med ferdigstillingen av utviklingstrappen har vi tatt et langt sted videre i å etablere et slikt faglig fundament.

Utviklingstrappen er ment å skulle være et verktøy for klubber som ønsker at deres utøvere skal utvikle seg. Trappen vil væres spesielt nyttig og nødvendig for de klubbene som ønsker å drive med talentutvikling og har ambisjoner om å ha utøvere på landslaget. For trenere og utøvere i disse klubbene ønsker vi at utviklingstrappen både skal være et praktisk redskap i det daglige treningsarbeidet, og en kilde til motivasjon og treningsvilje ved at en viser fram hvor lista ligger og hva som skal til.

Hvordan er utviklingstrappen laget?
Arbeidet med utviklingstrappen startet allerede i 2010. Da fikk Gøril Johansen oppgaven med å forfatte trappen og det ble arrangert et idèmøte med de fleste av våre egne fagpersoner innen landslag og utdanning. Her ble utgangspunktet lagt for det videre arbeidet.

Det faglige utgangspunktet for utviklingstrappen:
•Olympiatoppens treningsfilosofi.
•NJFs trenerutdanning og graderingsreglement.
•Det judofaglige arbeidet i Den Europeiske judounion.
•Den britiske modellen om long time player development i judo utviklet av Dr. Lis McIver.

Det er Gøril Johansen som har vært hovedforfatter for utviklingstrappen. Hun har fått faglige innspill fra sportssjef Pål Herlofsen, landslagstrenerne med Anders Dahlin i spissen, og fagsjef Stine Lastein. Olympiatoppen har vært en sentral sparringspartner underveis. Dr. Lisa McIver fra det britiske judoforbundet har delt sitt arbeid med oss. Og Martin Thiblin har bidratt med sin erfaring som toppidrettsutøver.

Hvordan skal vi jobbe videre med utviklingstrappen?
Utviklingstrappen skal være NJFs faglige fundament og skal vise fram hvordan vi utvikler våre utøvere. Dette betyr at trappen aldri blir ferdig og hele tiden vil være i utvikling. Det er således naturlig at NJF nå vil etablere faste rutiner for videreutviklingen av trappen. Rutinene må sikre at ny kunnskap og erfaring tas med, at en bygger stein på stein istedenfor å rive ned og begynne på nytt, og at flest mulig får være med på diskusjonen.

Sportssjefen og hans team ønsker at flest mulig klubber jobber etter hovedlinjene i utviklingstrappen. Dette gjelder spesielt de klubbene som har ambisjoner på landslagsnivå. NJF vil derfor i tiden framover fokusere på å presentere utviklingstrappen for klubbene. Målet vil være å introdusere budskapet, samle tilbakemeldinger, og diskutere hvordan en best mulig kan samkjøre opplegget i klubbene med utviklingstrappen.

Styret gratulerer sportsjefen med å ha fått på plass en utviklingstrapp.
Vi vil spesielt takke hovedforfatter Gøril Johansen for god innsats og solid arbeid.

Klubber, trenere og utøvere som har spørsmål om trappen kan rette disse til sportssjef og landslagstrener.

MVH Styret

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier