Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Bli med på jentesamling for trenere!

2.-4. oktober arrangerer NJF samling for kvinnelige judotrenere på Haugerud i Oslo. Samlingen er åpen og gratis for alle. I tillegg settes det av midler til økonomisk støtte for dem med lang reisevei!

Tonje Mathisen (Trondheim) og Anne Lene Andersen (Sandefjord) - Viktige ressurser i sine respektive klubber!

Tonje Mathisen (Trondheim) og Anne Lene Andersen (Sandefjord) – Viktige ressurser i sine respektive klubber!

Vi som jobber med trenerkursene i NJF ser at kvinneandelen på kursdeltakerne er altfor lav, også når vi tar kjønnsfordeling generelt blant judoutøvere i betraktning. Vi vet også at det er få kvinnelige trenere i norske judoklubber, til tross for at dette er et at de prioriterte områdene i NJF.

Dette ønsker vi å gjøre noe med dette. Vi trenger i første omgang en møteplass hvor vi kan diskutere ulike utfordringer og utveksle erfaringer. NJF har derfor gleden av å kunne invitere til en samling for kvinnelige judotrenere den første helgen i oktober i Oslo.

Seminaret går fredag-søndag i NJJK’s lokaler, og det blir både teori, praksis og diskusjoner i plenum. Ta kontakt for mer informasjon.

Vel møtt!
Stine Lastein
Fagsjef


Publisert 22. september 2015, kl. 15:16 (sist oppdatert: 22. september 2015, kl. 15:16) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar