- Judo.no - https://www.judo.no -

Instruktørkurs Judo4Balance 21.-22.september

I forbindelse med prosjektet Falltreningskurs for eldre [1] ble det tidlig etablert et samarbeid med det Svenske judoforbundet (SJ). SJ har kommet lang med sitt prosjekt Judo4Balance [2] og det ble da naturlig å engasjere svenske instruktører for å utdanne folk i Norge. Helgen 21.-22.september kom to av grunnleggerne av det svenske opplegget til Levanger, Julia Hamilton og Johan Ericsson. Det ble over seksten timer en fin blanding av teori og praksis.

Midlene til dette prosjektet kommer fra Stiftelsen DAM (tidligere Ekstrastiftelsen) og berører ikke NJF sin ordinære drift.

[3]

Temaer som ble gjennomgått i teoridelen:

Praksisdel:
Testing av de ulike delene av treningsprogrammet
Gruppeoppgaver der halvparten skulle sette opp en treningsøkt og de andre var markører (eldre), det var gitt i oppgaven hvor langt den aktuelle gruppen var kommet og man fikk sett på eventuelle utfordringer enkelte kan ha.

Kursdeltakerne var:

Hva lærte vi:
Bedre forståelse av eldre og deres utfordringer!
Hva kan gjøres av grep for å bidra til at eldre får en bedre hverdag!
At man kan bruke treningsopplegget også i ordinær judotrening samt falltreningskurs for håndball/fotball lag og andre som ønsker å bli tryggere i hverdagen (masse fine øvelser og tankeganger).

Tore Brenne
Prosjektleder
Falltreningsprosjektet