- Judo.no - https://www.judo.no -

Samling for kvinnelige judotrenere

NJF arrangerte 2.-4. oktober en treningssamling på Haugerud i Oslo for kvinnelige judotrenere. Med som instruktører hadde vi Rosalie Evans, 6. dan, og Anne-Grethe Hermansen, 3. dan, begge fra TSI-judo. Samlingen var åpen for alle interesserte.

Rosalie Evans instruerer Ju no kata. FOTO: Vibeke Thiblin [1]

Rosalie Evans instruerer Ju no kata. FOTO: Vibeke Thiblin

En pust i bakken. FOTO: Anne-Grethe Hermansen [2]

En pust i bakken. FOTO: Anne-Grethe Hermansen

Kurset ble lagt opp med ulike undervisningsformer. Vi hadde både teori og diskusjoner i plenum, men bruke det meste av tiden til det som er morsomst, nemlig å trene judo! Deltakere fra Bodø, Slemdal, NJJK, TSI og Sofiemyr var på plass i tillegg til NJFs Fagsjef.

I løpet av helgen rakk vi å gå gjennom både kime no kata og ju no kata. Det ble også satt av tid til gjennomgang av en del teknikker til blått og brunt belte som vanligvis ikke vies så mye tid på trenerkursene. I tillegg tok vi for oss litt stoff som er aktuelt på trener 2-kurset, både treningsplanlegging og oppbygging av tokui-waza (favoritteknikker) ble tatt opp.

Dette var den første av forhåpentligvis flere samlinger som har som mål å samle kvinnelige trenere for å utveksle erfaringer, trene sammen og bygge nettverk. På sikt håper vi både på flere trenere og flere jenter som trener judo i Norge, og kanskje dette kan være med å gjøre målet lettere å nå.

Vi ses!

Stine Lastein
Fagsjef