- Judo.no - https://www.judo.no -

Workshop Randori-no-kata i Larvik

I helgen holdt Espen Tangen fra Tromsø Judo og BJJ-klubb kata-samling i Larvik. Tema var Randori-no-kata som trenings- og konkurranseform, med målsetting om å fokusere og skape interesse for denne delen av judosporten.

Nage-no-kata sto på programmet. FOTO: Espen Tangen [1]

Nage-no-kata sto på programmet. FOTO: Espen Tangen

Utøvere fra 4 klubber; Larvik, Hamar, Romerike og Kragerø, tilbrakte det som etterhvert ble nesten 14 timer i dojoen til Larvik Judoklubb, for å trene på og diskutere Randori-no-Kata. Lørdag var satt av til gjennomgang av teknikkene – med fokus å å utføre mest mulig, mens søndag var tenkt med fokus på mer teori, spesielt med tanke på vurdering av kata (både for gradering/trening og konkurranser).

Les referat fra Espen Tangen:

Et overambisiøst tidsskjema sprakk som en vannballong på varm asfalt en gang før lunch på lørdag, samtidig blir veien til mens man går og kurset fikk mer og mer preg av workshop hvor alle parter bidro i diskusjoner. Etter en oppvarmingsdel med glidende overgang til katame waza i katame-no-kata, ble deltagerne organisert i grupper på tre og tre. Videre ble de tildelt rollene «coach», tori og uke – og alle rollene skulle rullere. På lørdag ga det et strålende resultat, med alle deltagerne involvert i instruksjon av hverandre og mye bedre oppfølging av alle deltagerne. Søndagen var litt mere krevende med denne rollefordelingen, siden det var høyere fokus på detaljer.

"Coach-tori-uke" som undervisningsform. FOTO: Espen Tangen [2]

«Coach-tori-uke» som undervisningsform. FOTO: Espen Tangen

På lørdagen ble det hovedfokus på Katame-waza fra Katame-no-kata, samt uki-otoshi og «slagteknikkene» fra Nage-no-kata (seoi nage, uki goshi, ura nage og yoko guruma). Den siste gruppa valgte jeg ut fordi jeg mener denne samlingen av teknikker kanskje best illustrerer den gjensidige læringen som skjer gjennom hele Nage-no-kata. Vi fikk også plass til tre teknikker fra kansetsu waza, og tomoe nage og sumi gaeshi fra ma sutemi waza.

Søndagen startet med en teoretisk gjennomgang av hovedmomenter i vurderingen av kata, med vekt på de elementene som er felles for trening/gradering og konkurranser. Det ble tidlig klart at det ble lettere å vise enn å forklare, derfor gled vi over i en rolig åpning med gjennomgang av sentrale elementer ved kata guruma, harai goshi, tsuri-komi-goshi, sasae tsurikomi goshi, tomoe nage. Deretter gikk vi gjennom forflytning på mattene og respekt-elementet ved hilsing og ritualer. Her er det mange momenter som er relevant for den daglige judoen. Vi fikk også en kjapp gjennomgang av ashi waza.

Etter lunch tok vi en gjennomgang av konkurranse-evalueringen av Randori-no-Kata, vi så opptak av regjerende verdensmestre og tok en skjematisk gjennomgang av reglene for kata-dømming. Deretter fikk deltagerne i oppdrag å prøve seg på full gjennomgang av begge kataene, før vi plukket ut to par – et som viste Nage-no-kata og et som viste Katame-no-Kata. Disse ble filmet og diskutert i en kort sesjon etterpå. De som ikke viste, skulle prøve seg som dommere. Dessverre fikk vi ikke tid til å følge dette opp i det omfang det fortjente.

Totalt er jeg som veileder for denne workshopen veldig fornøyd, både med det vi fikk gått gjennom, den interesse og innsats som ble vist og den forståelse som ble etablert. Deltagerne ga også uttrykk for at de satte pris på den inkluderende arbeidsformen. På forespørsel uttrykte alle deltagerne interesse for et oppfølgingsseminar i løpet av en 6-12 måneders periode.

Jeg har lyst til å framheve ekstra:

Espen Tangen, kursveileder