- Judo.no - https://www.judo.no -

Årsrapport 2016

Norges Judoforbunds rapport for 2016 er ferdigstilt, og kan lastes ned som pdf.

Forsidebilde NJFs Årsrapport 2016. FOTO: Størker Moe. [1]

Forsidebilde NJFs Årsrapport 2016. FOTO: Størker Moe.

Deler av innholdet i årsrapporten skal behandles på Forbundstinget i 2018 [2]. Årsrapportene blir normalt ikke skrevet ut lenger, men opptrykk kan bestilles til Forbundstinget.

I årsrapporten for 2016 kan du lese:

I tillegg finner du vedlegg med informasjon og data fra NJFs aktiviteter.

Last ned: NJF Årsrapport 2016 [3]

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær