Dommerattest

NIF har utviklet en egen dommerattest. Dommerattesten er obligatorisk å ta for alle norske judodommere.

Dommeruttak

Dommere spiller sammen med utøvere, trenere og arrangører en viktig rolle for å avvikle gode stevner. Leder av dommerkomiteen tar ut dommere til NJFs stevner. For mer info om dommeruttak – klikk på boblen under.

Dommerkurs

Dommerutdanningen i Norges Judoforbund består av tre nivåer – C (lavest), B og A (høyest). Dersom du ønsker du å bli eller å utvikle deg som dommer – Sjekk ut våre dommerkurs.

Mentorordning

NJF støtter ferske dommere gjennom sin mentorordning. Det er utnevnt mentorer i alle regioner, slik at ferske dommere på lokale/regionale stevner kan få gode tilbakemeldinger og rettledning av erfarne dommere underveis.

Hittil har det manglet egnede treningsarenaer for at ferske dommere kan debutere i trygge omgivelser. Men nå er det kommet flere stevner med lavere nivå enn Norgescup, fra kretsmesterskap og nedover til flere klubb- og barnestevner i alle regioner. På disse stevnene er det som regel flere unge førstegangs dommere som dømmer. Mentorene er dommersjefens utsendinger på stevnene. De skal ikke skal dømme, men heller være «hoveddommer» med ansvar for å veilede og gi tilbakemelding til ferske dommere.

Det har forekommet tilfeller der manglende kompetanse har ført til uheldige situasjoner som ikke er blitt stoppet i tide. Dette gir dårlig inntrykk og opplevelse av konkurransejudo, spesielt overfor (nye) barn og deres foreldre. Mange barn har sluttet å konkurrere på grunn av dårlig opplevelse på matta.

Det er stevnearrangør som skal ta kontakt for å hente inn en mentor, og det skal godtgjøres med vanlig dommerhonorar, reiseutgifter og mat på stevnet. Ordningen er frivillig for arrangører, men NJF anbefaler på det sterkeste at ordningen benyttes da det vil bli et høyere nivå på dømmingen, bedre ivaretakelse av barnas sikkerhet og totalt sett et bedre stevne.

Følgende dommere fungerer som mentorer:

Dommerkomiteen består av:

Tommy Aadahl Olsen er leder og kan kontaktes ved dommerrelaterte spørsmål.

Nasjonalt dommerseminar

NJF arrangerer seminar for aktive dommere og trenere på alle nivå. Deltakelse er en forutsetning for lisensiering til høyere dommerlisenser og for dømming i NC, NM og internasjonale stevner.
Varighet: 12 timer med teori og praksis

Artikler og reisebrev

Dersom du ønsker å lese dommerartikler eller reisebrev, kan du klikke deg videre til vår side for dette:

Se aktuelle dokumenter for nye og aktive dommere:

Tittel
Dommer 5. oktober 2021
Dommer 22. september 2020
Dommer 22. september 2020
Dommer 22. september 2020
Dommer 22. september 2020
Dommer 22. september 2020

  Norges Judoforbund

  Postadresse:
  Postboks 5000, 0840 Oslo

  Besøksadresse:
  Ullevål Stadion
  Sognsveien 75K, 0855 Oslo

  Judo.no

  Ansvarlig redaktør:
  Stine Lastein

  Kontaktinformasjon

  Serviceinformasjon

  Sosiale medier