Dommersjefen i Norges Judoforbund tar ut dommere til NJFs stevner, og er ansvarlig for at det er mange nok dommere av tilstrekkelig kvalitet. Dette fremkommer i stevnereglementet.

Praktisk håndtering av ordningen

 • Den enkelte dommer ordner selv transport og eventuelt overnatting. Forbundskontoret kan bistå ved bestilling av hotell.
 • Reiseregning registreres i Visma Expense av den enkelte dommer, senest 14 dager etter stevnet, og utbetales over ordinær lønnskjøring i NJF.

Dommersjefens oppgave

 • Dommeruttak skal gjøres senest 1 måned før stevnestart. Hvis dommerne ikke bekrefter til Dommersjefen at de deltar innen 48 timer vil det tas ut en ny dommer omgående.
 • Dommersjefen og/eller arrangøren kan til hvert NC- stevne ta ut inntil 6 rekrutter som har C-lisens, men liten erfaring. Disse skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, det ordinære uttaket av kvalifiserte dommerne. Det skal først og fremst velges lokale rekrutter.

Dommere som ikke er tatt ut

 • Andre dommere med lisens som ønsker å delta kan gjøre dette, men verken NJF eller arrangøren er ansvarlig for dem og de har ikke krav på reisestøtte. Slik deltagelse skal avklares med arrangøren direkte, og godkjennes av denne.

Honorar og utgiftsgodtgjørelse

 • Dommerhonorar
  • Sats for dommerhonorar fremkommer av Reglement for reiser og oppdrag.
  • Ved stevneavviklingstid (regnet fra oppsatt stevnestart) over 8 timer skal dommerhonoraret økes med 50%. Ved stevneavvikling over 9 timer, øker dommerhonoraret med 100%.
  • Dommerne forplikter seg til å dømme hele stevnet. Hvis de reiser før stevnet er over, har de ikke krav på dommerhonorar.
 • Reiseregning/kostgodtgjørelse
  • Arrangøren skal ordne gratis mat til dommere under selve stevnet.
  • Reiseregning skal sendes inn senest 4 uker etter stevnet.
  • Det vil være et tak på reisestøtte som utbetales per arrangement, per dommer (se Reglement for reiser og oppdrag).

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier