Utøvere som ikke er på landslag eller utviklingsgruppe har mulighet til å delta på Europacup for senior der de representerer egen klubb. Følgende konkurranser er åpne i 2023:

20-21. mai: EC Bosnia.

17-18. juni: EC Slovenia.

26-27. august: EC Portugal.

14-15. oktober: EC Spania.

Ved eventuelle endringer i EJU sin kalender, vil listen oppdateres.

Kvalifiseringskrav

For å delta i Europacup for senior må man ha oppnådd medalje i to forhåndsdefinerte konkurranser i seniorklassen.

Medalje i følgende konkurranser i 2023 kvalifiserer til Europacupdeltakelse:

  • Rotterdam Open Nederland
  • Åpent Belgisk*
  • Matsumae Cup Danmark
  • Copenhagen Open
  • Nordisk mesterskap
  • Budo Nord
  • Banska Bystrica Open Slovaki
  • Brno Open Tsjekkia
  • Baltic Sea Games Finland

*5 plass teller som kvalifiserende resultat

For et resultat skal være gjeldende, må man ha vunnet minimum to kamper.

Resultatene må være oppnådd maksimalt 12 måneder i forkant av deltakelse i Europacup

Utøveren skal være dan-gradert.

Det skal være en dialog/avstemnimg mellom klubbtrener og landslagstrener angående utøverens treningshverdag. Utøver bør delta på minimum to utviklingssamlinger per år.

Påmelding, økonomi og forsikring

Utøvernes klubb er ansvarlig for det praktiske ifm. deltagelsen, og bestiller selv reisen. Informasjon om reisetider, overnattingssted, antall overnattinger, måltider og annet skal oversendes administrasjonen i god tid før påmeldingsfristen.

Klubben må sørge for å innhente test-resultater, visum etc. når det er påkrevet.

Klubben er ansvarlig for å dekke alle kostnader for utøvers deltakelse. I tilfeller der utøver selv dekker hele eller deler av kostnadene, skal klubb og utøver gjøre opp seg imellom. Deltakelse skal betales før avreise, på samme måte som NJF betaler for sine utøvere

Klubben må selv sørge for reiseforsikring for sine utøvere.

Utøverne skal stille med eget støtteapparat, som minimum består av én lagleder/coach.

Annet

Det er opp til sportsapparatet å avgjøre om utøverne skal reise som én tropp, eller som separate grupper.

Sportsapparatet kan reservere to EC for senior i året som kun er tilgjengelig for landslaget og utviklingsgruppe.  

Utøvere som ikke oppfører seg ihht. normal judoskikk (etikette), vil kunne utestenges fra representasjon med en gitt varighet basert på alvorlighetsgrad. Utestengelsen skal fastsettes av det til enhver tid sittende styret, i samråd med generalsekretær og sportssjef.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier