Norges Judoforbund

NJF tekst

Idrettsforsikring for barn

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

gjensidige_logo

Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

Les mer om forsikringen på Norges Idrettsforbund sine sider: idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Hvordan melde ifra om en idrettsskade?
Alle skader må meldes elektronisk. Skadeskjema: http://www.idrettshelse.no/skadeskjema

Idrettens skadetelefon: All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til erstatning. Kontakt på telefon 02033.

Idrettens Skadetelefon er også tilgjengelig med rådgivning for alle innen barneidretten.

Les mer om Idrettens Helsesenter / Idrettens skadetelefon på idrettshelse.no


Sideoppdatering: 17. mars 2019, kl. 15:22