Norges Judoforbund

NJF tekst

Obligatorisk utøverforsikring

AGS forsikring.

Norges Judoforbund har en avtale med AGS Forsikring AS (på vegne av Lloyds Insurance Company) for forsikring av aktive utøvere fra fylte 13 år. Det er et krav om at man må være forsikret for å kunne delta i aktivitet i regi av NJF, eller medlemsklubb i NJF.

NJF har også et samarbeid med Idrettens Helsesenter (IHS). Dette er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin (Skadetelefonen). Man får idrettsmedisinsk rådgiving (fysioterapeuter i første linje, legespesialister i andre linje) selv om det ikke er en forsikringssak. Ved skade følger de opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, og bestiller utredning og behandling. Dette er inkludert i to av pakkene vi har laget.

Velg riktig dekning

Det er kun klubber som kan registrere forsikring. Utøveren må allikevel sørge for at klubben gjør registreringen, og kan selv sjekke egen forsikringsstatus på Min Idrett.

Av praktiske årsaker vil trolig klubben registrere alle sine medlemmer med utøver- eller konkurranselisens, men det er mulig å oppgradere underveis (og betale mellomlegget) hvis man ønsker det.

Det finnes tre valg;

Utøverlisensen er den obligatoriske grunnforsikringen som alle må ha. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet. Koster 260,- per år.

Konkurranselisensen har grunnforsikring, og Skadetelefon. Samme dekning og ytelser som utøverlisensen, men oppfølging gjennom hele behandlingsløpet. Anbefalt for de som deltar aktivt i konkurranser. Koster 320,- per år

Premiumlisensen har utvidet forsikring i bunn, med Skadetelefon inkludert. Større rammer for behandling på privat klinikk ved skade, og behandlingsgaranti på 15 dager. Toppidrettsutøvere og de som konkurrerer internasjonalt bør velge denne lisensen. Koster 830,- per år

Se forsikringsvilkårene.

Forsikringen gjelder kun personer som er medlem av norsk folketrygd.

Skademelding

Hvis du får en idrettsskade som søkes dekket av forsikringen skal skaden meldes på online skademeldingsskjema før behandling starter. Kontakt med forsikringsselskapet kan også gjøres til Skadesenter tlf. 90618401 eller administrasjon tlf. 48404100.

Denne rutinen er lik uavhengig av hvilken lisens du har valgt.

AGS Forsikring gjør selv oppslag i databasen SportsAdmin for å få bekreftet at utøveren hadde forsikring på skadetidspunktet.

Husk å ta direkte kontakt før eventuell behandling/operasjon avtales.

Husk også at skaden alltid må kunne bekreftes av trener eller leder.

Idrettens Helsesenter.

De som velger konkurranse- eller premiumlisens vil få oppfølging av Idrettens Helsesenter / Skadetelefonen ved skade. Skadetelefonen kan også gi idrettsmedisinsk rådgiving (fysioterapeuter i første linje, legespesialister i andre linje) selv om det ikke er en forsikringssak.

Skadetelefonen er åpen alle dager 9–21 på telefon 02033 (fra utlandet +4702033/ 91 50 20 33).

Viktige unntak!

Utøverforsikringen gjelder kun aktivitet i regi Norges Judoforbund eller klubber tilknyttet forbundet. Skal du trene på egenhånd vil du ikke være omfattet.

Forsikringene gjelder utenlands, men husk at dekningene ikke er tilsvarende en reiseforsikring når det gjelder mulighet for refusjon ved avbestilling, dekning av tapt bagasje, behov for akutt behandling ved skade, eller ved behov for hjemreise etter alvorlige skader. Alle anbefales å sørge for en reiseforsikring som dekker skader oppstått ved judoaktiviteter når man skal delta utenlands på trening/konkurranse.


Sideoppdatering: 3. januar 2020, kl. 12:41