På denne siden finner du forklaringer til hvordan en gradering foregår, hva den inneholder, hva kandidat må mestre, samt vurderingskriterier.

Hva ønsker Dankommisjonen på graderingsdagen?

 • De ønsker at kandidaten kommer godt forberedt
 • De ønsker å legge til rette for at du skal få fremvist din kompetanse og bestå prøven
 • At graderingen skal være en positiv opplevelse både for kandidater og kommisjon – selv der hvor kandidater stryker

Hvordan gjennomføres en gradering?

Gradering til 1. dan består av 4 deler:

 • Kata
 • Ne waza teknikker
 • Tachi waza teknikker
 • Tachi waza og Ne waza i randoriform (myk judo)

Som foregår i denne rekkefølgen:

 • Først viser alle sin Nage no Kata
 • Når den er bestått går dere videre til Ne waza og Tachi waza teknikker
 • Til slutt kjører alle samlet tre Tachi Waza randori og tre Ne Waza randori med ulike partnere, hver av ca. tre minutters lengde.

Gradering til 2.-5. dan består av 3 deler:

 • Kata
 • Fordypning
 • Tachi waza og Ne waza i randoriform (myk judo)

Kata
Du skal vise en ny kata for hver ny grad som tori.
Til 2. dan er pensum Katame no kata.
Fra og med 3.dan er den nye kataen valgfri. Skulle valget være vanskelig, er anbefalt rekkefølge:

 • Kime no kata til 3. dan
 • Kodokan Goshin Jutsu til 4. dan
 • Ju no kata til 5. dan

Krav til utførelse og forståelse blir høyere jo høyere opp i gradene du kommer.

Fordypning
Fordypning betyr at du går dypere inn i materien utover bare det å vise judo teknikker. Dersom du velger en kastteknikk kan du f.eks. forklare hvordan den fungerer, hvordan du trener den, hvordan du kombinerer den med andre teknikker etc. Fordypning kan også være noe du ønsker å presentere, noe annet som balansebrudd, treningsformer eller noen andre betraktinger rundt et tema innenfor praktisk judo. Du finner et eksempel nederst på graderingssiden på judo.no.

Tachi waza og Ne waza i randoriform
Du skal kjøre tre Tachi waza og tre Ne waza runder i randoriform der du får anledning til å vise dine praktiske judoferdigheter. Alle som skal gradere seg er ute på matta samtidig. Det blir totalt seks runder av 3 minutters varighet. Dette er på ingen måte kamp, men lett randori der du får anledning til å vise din judo. Det være store vektforskjeller og ulik fysisk form på kandidatene, så da får du anledning til å vise at du kan tilpasse deg slik at alle får utbytte av en randori-treningsform.

Beskrivelse av gradering til 6. dan er ikke klar riktig enda (kommer snart)

Beskrivelse av de ulike delene

Beskrivelse av kata og hva ønsker vi å se
Kata betyr ”form”, og består av en serie med teknikker som utøves, som oftest, med en partner. Det finnes mange kataer, og alle har hvert sitt tema. Jigoro Kano mente at ved å trene kata ville man tilegne seg en forståelse av bevegelse, rytme, balanse, balansebrudd, kontroll, skritt type, angrep, forsvar. Ved at man øver sammen og begge partnere vet nøyaktig hva de skal gjøre, gir det en trygghet og effektivitet i treningen.

Under ser du en «forklaring» for gradering ved Nage No Kata og Katame No Kata. For andre Kata, er det forventet at du tar et enda større ansvar for å forstå de ulike Kataene. Men du er hjertelig velkommen til å rådføre deg med leder av Dankomisjonen.

Nage No Kata
Nage No Kata har kastteknikker som sitt tema og består av 15 teknikker som er delt inn i fem grupper/kategorier.

Disse gruppene er:
– Armkast (Te Waza)
– Hoftekast (Koshi Waza)
– Benkast (Ashi Waza)
To grupper offerteknikker:
– Forlengs (Ma Sutemi Waza)
– Sidelengs (Yoko Sutemi Waza)

Hvert kast utføres både til høyre og venstre.

Det er to måter å bevege føttene på i Nage no Kata:
– Ayumi Ashi, som er vanlig gange men hvor føttene har en lett kontakt med matta.
– Tsugi Ashi, der føttene ikke passerer hverandre, man setter nesten fot inntil fot. Fot følger fot.

Det blir lagt vekt på følgende:
– Tori viser balansebrudd i alle teknikker
– Unngå alle unødvendige bevegelser
– Tori gjennomfører alle kastteknikker, uke skal samarbeide godt men ikke hoppe med i teknikkene eller være for ettergivende
– Det er ukes ansvar når han/hun angriper at bevegelsen eller angrepet fortsetter og ikke stoppes slik at teknikken blir mest mulig naturlig
– Uke skal ved alle kast utføre korrekt ukemi
– Hilsen mot Shomen skal foregå stående (ritsu-rei)
– Hilsen mellom Uke og Tori foregår sittende (za-rei)
– Hold en god oppreist holdning gjennom kataen
– Utvis stolthet, selvsikkerhet og ro

Nage no Kata er en flott kata som viser stor variasjon av teknikker, angrep, balansebrudd, bevegelsesmønstre og fallteknikk. Den er såpass komplett at dersom du viser den godt så er mange av kastteknikkene til graderingen demonstrert.

Ved sittende hilsen går man ned med venstre ben og opp med høyre.
Når man går inn på matta gjøres det med venstre ben først, ut av matta med høyre ben først.

Dynamikken i Nage no Kata er at Uke alltid initierer grep eller angrep, Tori overtar kontrollen og kaster. Det er dette som er formålet med Nage no Kata. Ikke glem det.

Til sist, lær deg navnene på teknikkene.

Katame No Kata
Kataene Nage No kata og Katame No Kata, betegnet som Randori No Kata, ble i judoens barndom (1880 tallet), satt sammen som en metode for å trene prinsippene bak teknikkene som brukes i randori.

Katame no Kata består av 15 ne-waza teknikker, 5 representative teknikker fra gruppene:

 • Holdegrep (osaekomi-waza)
 • Kvelinger (shime-waza)
 • Bend mot ledd (kansetsu-waza).

Katame no Kata innledes og avsluttes som i Nage No Kata med stående hilsen mot Shomen og sittende hilsen mellom uke og tori.

Tori opererer mellom tre posisjoner i relasjon til uke:

 • Nærposisjon – som er posisjonen Tori flytter seg til når teknikkene skal utføres
 • Chikama – som er ca. 30 cm fra uke, som er posisjonen mellom teknikkene
 • Toma – som er ca. 1,2 meter fra uke der Tori beveger seg til, før han skal gå til et annet sted på matta

Holdegrepene (osakomi-waza) utføres ved at Tori fester et holdegrep, og klemmer så litt ekstra for å «aktivisere» uke til å starte frigjøringsforsøkene. Forsøkene på å komme seg fri fra holdegrepene korrigeres dynamisk fra Tori. Uke gjør tre helt spesifikke forsøk. Tori responderer på hver av dem, men står fritt i hvordan han/hun beveger seg. Det betyr at ukes tre frigjøringsforsøk er fastsatt mens Tori responderer etter hva som er naturlig for h*n.

Når uke ikke kommer seg fri, hvilke uke ikke skal gjøre i en katademonstrasjon, slår uke av, i betydningen «gir seg». Fra denne posisjonen, beveger begge seg sammen tilbake til startposisjonen for holdegrepet og avslutter sekvensen med at uke blir liggende i samme posisjon og på samme sted som da holdegrepet ble festet, likeså for Tori. Tori slipper opp og beveger seg til posisjon Chikama.

De fem Shime-waza og fem Kansetsu-waza teknikkene utføres ved at Tori fester teknikken. Hvorpå uke gjør ett spesifisert frigjøringsforsøk, hvilke ikke lykkes, og slår av, «gir seg». Tori beveger seg tilbake til posisjonen Chikama mellom hver teknikk.

Den siste teknikken som er et benbend, brukes kun som demonstrasjon i kata.

Etter at siste teknikk er fullført, tar tori to steg bakover til posisjon Toma. Uke tar ett steg tilbake til posisjonen fra i begynnelsen av kataen. Begge reiser seg opp med høyre fot først til Shizen-hontai, tar ett steg ut av matta med høyre fot først. Kataen avsluttes med sittende hilsen mot hverandre og stående hilsen mot Shomen.

Gjennom kataen skal det være et godt samspill og dynamikk mellom Uke og Tori for å oppnå god treningseffekt. Dette samspillet og dynamikken vil vi være opptatt av under gradering. Øv deg på å bevege deg frem og tilbake fra/til kneposisjon slik at det ser mest mulig naturlig ut.

Beskrivelse av Ne Waza og hva ønsker vi å se (kun relevant til 1. dan)
– Teknikkene vises i en lett bakkekampform der man beveger seg innom de teknikkene man ønsker å demonstrere. Her ønsker vi å se at tori kan bevege seg og samtidig opprettholde kontroll over uke. Dette skal være et samspill mellom uke og tori, og er ikke en kamp.
– Øv deg på å bevege deg i Ne Waza og samtidig legge inn teknikker, helst ikke i et forhastet tempo. 
– Ta deg tid til å forberede hver enkelt teknikk. Det vi ønsker å se er kontroll og flyt i bevegelsene.
– Det bør være gode overganger og teknikkene bør vises fra realistiske situasjoner.

Beskrivelse av Tachi Waza og hva ønsker vi å se (kun relevant til 1. dan)
– Spesielt til 1. dan: Vi ønsker ikke å se alle Gokyo teknikkene til gradering, men vi vil be deg vise noen.
– Til gradering ønsker vi å se standardutførelse av teknikkene. Variasjoner med f.eks drop-teknikker, uvanlige grep etc. kan heller demonstreres i randori-delen eller som en del av en fordypning til høyere sortbelte grader.
– Vi ønsker å se kast teknikkene utført i randoriliknende bevegelser med passende balansebrudd.
– Pass på som uke at du ikke hopper rundt for den minste bevegelse fra tori. Det å være ”altfor god uke” kan være mer ødeleggende for tori enn til hjelp.
– Lær deg navnene på teknikkene. Det er forventet at en som bærer sort belte kan svare på spørsmål om navn på teknikker fra de som er lavere gradert enn deg.

Beskrivelse av Tachi waza og Ne Waza randori og hva ønsker vi å se (relevant for 1.-6. dan)
– Her blir det tre runder med lett Tachi waza og Ne Waza randori. Alle ute på matta samtidig.
– Hver runde er på tre minutter, altså totalt seks runder av tre minutter. Dette for at dere skal få lov til å vise litt av deres judo i praksis.
– Vi ønsker bare å se hvordan dere faktisk utfører judo i praksis.
– Til slutt, det kan hende vi spør om hva som skaper et balansebrudd.

Vurdering av gradering

– Din gradering vil bli vurdert av sensorer etter «Beskrivelse de ulike delene». Denne vurderingen er subjektiv, og kan ikke påklages i etterkant.
– Det kreves «god» fremvisning av alle de fire delene for å bestå.
– Dersom du bedømmes til «svært god» eller «god» på enkelte av de fire delene, og «ok» på andre deler, kan din gradering likevel bli godkjent – Helhetsinntrykket vil avgjøre. Eksempelvis vil en utøver med en «ok» katadel bestå graderingen om Tachi Waza, Ne Waza og randori er svært god.
– Leverer du en «dårlig» prestasjon på en eller flere av delene, vil du stryke. Dette selv om enkelte av de andre delene er svært gode.

Krav til deg som deltaker før gradering

Kandidater til 1.Dan:
* Må dokumentere dato for gradering til brunt belte ved oppmøte. Dette gjøres ved å logge seg inn i klubbadmin/NIFs app og vise frem graderingsdato, evt. skriftlig bekreftelse fra hovedsensor i utøvers klubb/klubbleder. Utøvere som ikke kan dokumentere dette ved graderingens start, risikerer å ikke få lov til å gå opp til gradering.  

Kandidater til 2.-5. Dan:
* Alder og fullt folkeregistrert navn (kopi av legitimasjon).
* Hvilken grad du skal gå opp til.
* Hvilken kata du skal graderer deg i.
* Hvilken fordypning du tenker å presentere. Det holder med 1-5 linjer her. Poenget her er at Dankomisjonen ser at du ikke har valgt «gal» fordypning.
* Tid siden siste gradering (kopi av judopass eller skjermbilde e.l. fra din idrettsbruker (min idrett) – hvor dato for siste gradering fremkommer.
* En ryddig oversikt over evt. poeng. Oversikten må inneholde tydelig dokumentasjon (f.eks. kursbevis), samt datoer. Hva som gir poeng, finner du i graderingsreglementet.
* En ryddig oversikt over evt. Masterclasser. Oversikten må inneholde tydelig dokumentasjon (f.eks. kursbevis), samt datoer. Hvilke Masterclass som godkjennes til gradering finner du her.

Dette må sendes inn i et samlet dokument, på epost til både leder av Dan-kommisjonen og Utviklingssjefsamtidig som du melder deg på graderingen. Gjøres ikke dette kan du risikerer å ikke få lov til å gå opp til gradering. Det er kandidatens ansvar at antall poeng stemmer og at alt er sendt inn i tide – er du usikker kontakt Utviklingssjef i god tid.

Kandidater til 6. Dan:
* Alder (kopi av legitimasjon)
* Tid siden siste gradering (kopi av judopass eller fra din idrettsbruker(min idrett) – hvor dato for siste gradering fremkommer
* En ryddig oversikt over kategori/(poeng). Oversikten må inneholde tydelig dokumentasjon (f.eks. kursbevis), samt datoer. Hvordan du kategoriseres, finner du i graderingsreglementet.
* Sende en skriftlig søknad på maks 1/2 side (Word/PDF-dokument). For å gå opp til 6. dan kreves det at du har vært en god representant for norsk judo – beskriv kort din judokarriere og innsats. 

Disse punktene må sendes inn i et samlet dokumentpå epost til både leder av Dan-kommisjonen og Utviklingssjef, samtidig som du melder deg på graderingen. Dette fordi vi må starte arbeidet med å finne en ekstern sensor tidlig. Gjøres ikke dette vil du risikerer å ikke få lov til å gå opp til gradering. Det er kandidatens ansvar at antall poeng stemmer – er du usikker kontakt Utviklingssjef i god tid.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier