Klubbgraderinger til 1-5. mon/kyu oppnår offisiell status gjennom registrering i NIFs kurssystem, Idrettskurs.

Det er kun klubber som kan gjøre denne registreringen gjennom IdrettsKurs.

Kun grader som er registrert i databasen vil være NJF-godkjent. Det gjøres av klubb (gratis) eller ved hjelp av NJF (tilkommer kostnad).

Registrering i Idrettskurs

Tilgang til Idrettskurs styres ut i fra hvilken funksjon (rolle/verv) du er registrert med i Sportsadmin. Innlogging til alle idrettens systemer gjøres med Idrettens ID. Samme brukernavn / passord ved innlogging i IdrettsKurs som du bruker til Min Idrett.

Under Min profil/Funksjoner og verv i Min idrett, kan du se hvilke funksjoner du er registrert med i idrettens databaser, og dermed også hvilke tilganger du skal ha fått i idrettens systemer.

For å kunne få tilgang til å opprette Kurs så må du enten være registrert med funksjonene Leder eller Kursarrangør. Hvis du som graderingsansvarlig skal registrere graderinger i systemet og ikke har tilgang, så må du enten kontakte klubbleder for å be vedkommende gi deg riktig funksjon (gjøres i Sportsadmin) eller du kan kontakte Forbundskontoret.

Last ned veiledning for registrering av graderinger.

Kostnader

Klubber som benytter Idrettskurs til å registrere graderinger gjør dette kostnadsfritt.

Dersom klubben ikke ønsker å benytte IdrettsKurs, kan NJF registrere gradene for klubbens utøvere i idrettens sentrale database. Klubben må da sende en liste til forbundskontoret med oversikt over utøverenes fulle navn, fødselsdato, beltegrad (mon/kyu) og dato for tildelt grad. Klubben vil bli fakturert kr 60,- per registrerte grad.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier