Vekt- og aldersklasser
Utøvere kan det året de fyller 14 år delta i U18, forutsatt at de har minimum grønt helbelte (3. kyu). U18 utøvere (det året utøver fyller 15 år) kan også delta i U21 og Senior. U21 utøvere kan delta i Sr-klassen.

Barneidrettsbestemmelser
Vi gjør oppmerksom på at NIFs bestemmelser om barneidrett, skal følges.

Dette inkluderer at:
Utøvere i U9 kan konkurrere innenfor egen kommune, eller arrangement i annen kommune med tilsvarende reisevei.
Utøvere i U11 kan konkurrere innenfor egen Judoregion, eller arrangement i annen Judoregion med tilsvarende reisevei.
Utøvere i U13 kan konkurrere i hele Norden.

Lisens/forsikring:
Deltakere som har fylt 13 år eller mer skal ha forsikring til NJF gjennom sin klubb. Denne forsikringen er obligatorisk for alle deltagere fra norske judoklubber. Påmeldte deltagere kontrolleres for forsikring før stevnet og treningssamling, men forsikringen er hver enkelt utøver sitt ansvar (Stevnereglementet § 13).

For utenlandske utøvere som ikke er medlem av den norske Folketrygden og følgelig ikke har norsk personnummer/Foreign athletes:

Insurance/liability: Neither the organisers of the event, nor the Norwegian Judo Federation (nor any of its officials or members) will be liable or responsible for any personal injury or for any loss or damage to your property arising out of your participation and travelling in connection with this event(s). The Norwegian Judo Federation declines all responsibility. All athletes must have adequate insurance coverage which includes all medical expenses and repatriation. It is mandatory to sign the NJF Athlete Declaration in order to participate.

Dopingbestemmelser:
Utøveren er underlagt gjeldende nasjonale og internasjonale dopingbestemmelser. Utøveren er forpliktet til å gjøre seg kjent med disse bestemmelsene og til ikke å foreta handlinger eller opptre på en måte som innebærer brudd på nevnte bestemmelser.

Anti-doping regulations for foreign athletes: The athlete is subject to prevailing national and international doping rules. The athlete must be familiar with these rules, and shall not take actions or act in any ways that represent a violation of such rules.

Paraklasse:
Ved to eller flere utøvere med funksjonsnedsettelse, arrangeres det egen parajudoklasse. Ved kun én påmelding kan klassen avlyses, men NJF/teknisk arrangør vil gjøre sitt ytterste for å gjennomføre kamper.

Premiering:
Inntil 5 deltagere i klassen: Gull, sølv og bronse. Flere enn 5 deltagere: Gull, sølv og to bronsemedaljer. Utøvere skal ved premieutdeling være iført judogi (Stevnereglementet §18-12).

Samtykke:
Ved deltakelse i stevnet samtykker utøver/foresatte i at det kan bli tatt bilder og video av vedkommende som blir overført live eller publiseres etter stevnets avslutning.

Avlysingsfrist (arrangør):
To uker før stevnestart

Diverse:
Førstehjelpspersonell vil være til stede i hallen.
Sjekk ut SAS idrettsreiser for billige og fleksible flybilletter!
Det vil være mulig å kjøpe mat/drikke i kiosk under stevnet.

Regler for U15:
Halslås (Shime waza) og armlås (Kansetsu-waza) er ikke tillatt i U15 (Stevnereglement § 2).

Utøvere kan fra det året de fyller 11 år delta i U15. Disse utøverne skal godkjennes for deltakelse, og meldes på av klubb. Individuell påmelding er ikke tillatt.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier