2015_wang_toppidrett

Norges Judoforbund har samarbeidsavtale med WANG Toppidrett. Til sammen er områdene Oslo, Fredrikstad, Tønsberg og Stavanger dekket gjennom dette samarbeidet.

Et toppidrettstilbud til elever på videregående er en viktig del av NJFs strategi for å utvikle topp senior utøvere for landslaget. NJF anbefaler derfor utøvere som vil kombinere videregående skole med toppidrettssatsing å søke på en av skolene som NJF har samarbeid med.

WANG Toppidrett:

Geografi: Oslo, Fredrikstad, Tønsberg og Stavanger

Samarbeidet med Norges Judoforbund: Siden 2011 (alle kampidrettsforbundene).

Antall plasser: 5 kampidrettsplasser i Fredrikstad, Tønsberg og Stavanger, 8 plasser i Oslo. Det er judoelever ved Stavanger, Fredrikstad og Oslo.

Mål for elevene: Utøverne skal etter 3 års utdanning, når de kommer til senioralderen, ha nok teoretisk og praktisk kunnskap om basistrening til å kunne ta ansvar for egen trening og utvikling, ha en god utviklet fysisk grunnkapasitet for å tåle de belastninger som er krav for seniorutøvere pluss har en utdanning som gjør de i stand til å bli hva de vil og studere hvor de vil.

Idrettstilbudet:

 • Samarbeidsfunksjon hvor felles koordinator for alle kampidrettene samarbeider med landslagsapparatet i de forskjellige idrettene
 • Sportssjef for kampidrettene på hver skole
 • Alle Sportssjefene har både kampsporterfaring og bred kunnskap innen idrett generelt
 • Treninger 4x per uke. Målrettet trening mandag, onsdag og fredag. Generell trening tirsdager
 • Treningsleir 1 uke i utlandet med alle elever innen kampidrett
 • Testbatteri gjennomføres 2 ganger hvert år, på slutten av skolehalvåret

 • NJF v/Sportssjef følger opp den enkelte skole, i forhold til elever med judo som sin idrett, herav:
  • at NJF sin utviklingsfilosofi og utviklingstrapp ligger til grunn for trening og læring ved WT
  • at treningen ved WT skal ha fokus på fysisk basistrening tilpasset kravene i den NJF sin utviklingstrapp
  • en toppidrettskultur som utvikler selvstendige utøvere med fokus på det hele mennesket
  • tilstrekkelig teoretisk og praktisk idrettsfaglig undervisning slik at utøverne kan ta selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av egen trening.
  • sammen med aktuelle utøvere, legge en klar og konkret plan for den enkelte utøvers videre idrettssatsing som senior utøver

Samarbeid med lokale klubber: Trening på kveldstid i samarbeid med lokal klubb.

Hybel: Skolen tilbyr ikke assistanse.

Skoletilbud: Tilbyr generell og spesiell studiekompetanse.

Fordypningstilbud:

 • Språk, samfunnsfag og økonomi
  • Økonomistyring
  • Markedsføring, strategi og ledelse
  • Sosialkunnskap
  • Sosiologi og sosialantopologi
  • Politikk og menneskerettigheter
  • Rettslære
  • Medie- og informasjonskunnskap
  • Internasjonal engelsk
  • Samfunnsfaglig engelsk
  • 3. Fremmedspråk (mandarin, kinsesisk)
  • Kommunikasjon og kultur
  • Psykologi
 • Realfag:
  • Matematikk (Samfunnsfag eller Realfag)
  • Teknologi og forskningslære
  • Kjemi
  • Fysikk
  • Biologi
  • Informasjonsteknologi
 • Annet fremmedsprsåk: Spansk, tysk, fransk
 • Tredje fremmedspråk: Mandarin (kinesisk)

Skolepenger: Fra 19.600,- til 24.500,- (i tillegg kommer utgifter til årlig treningssamling)

Søknadsfrist alle skoler: 1. mars hvert år!

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier