Utviklingstrappen i Norges Judoforbund (NJF) er et sportslig utviklings- og treningsverktøy ment for utøvere, trenere og sportslige ressurspersoner.

Utviklingstrappen er utviklet av NJF v/ Sven Sødal, i tett samarbeid med landslagstrener Martin Thiblin, og trener- og talentutvikler Carin Hamnlund. Olympiatoppen er brukt som sparringspartner på relevante fagområder, og vil kvalitetssikre utviklingstrappen.*

I arbeidet med utviklingstrappen er det undersøkt hvordan det trenes i treningsgrupper på internasjonalt toppnivå. I tillegg er det undersøkt hvilke krav som kreves på internasjonalt toppnivå, før det etter beste tilgjengelig kunnskap er satt objektive mål, som utviklingstrappen er basert på.

For å fullstendig forstå utviklingstrappen anbefaler vi å ta NJFs trenerkurs.

*Denne prosessen er ikke ferdig.

Utviklingsnivå

Tabellene nedenfor viser syv utviklingsnivå for de viktigste egenskapene som kreves for å utvikle seg i judo; tekniske, fysiske, taktiske, mentale og sosiale egenskaper, samt trenings- og organisatoriske forhold. Nivåene er ment som et verktøy for å rettlede utøvere og trenere til å skape en jevn og god progresjon i treningsarbeidet, samt øke bevisstheten og motivasjonen i treningshverdagen.

Følger du utviklingstrappen, har du gode muligheter for å bli en utøver på høyt internasjonalt nivå. Opp til og med niva 4 (14 år) er utviklingstrappen lik for alle, mens det fra nivå 5 (15 år) stilles større krav til treningsmengde. Utøvere som ikke ønsker å trener judo med et toppidrettsfokus, bør derfor sikte på en tregere progresjon av nivå 5-7, enn alder tilsier.

Det er viktig å presisere at nivåene i utviklingstrappen er ment som et hjelpemiddel for absolutt alle norske judoutøvere.

Barn og ungdom sin biologiske alder kan varierer så mye som +/- 4-5 år, fra kronologisk alder. En vurdering av utøvers biologiske alder bør derfor vektlegges, og tilpasses kravoppnåelse og progresjon. Utøvere som starter med judo i eldre alder, starter fra nivå 1, men kan ha raskere progresjon i utviklingstrappen.

Utøvere, trenere eller klubber som ønsker rettledning om trening på de ulike nivåene oppfordres til å ta kontakt.

NivåerAlder (veil.)Detaljer
Nivå 10-6 år Klikk for å åpne
Nivå 26-8 årKlikk for å åpne
Nivå 39-11 årKlikk for å åpne
Nivå 412-14 årKlikk for å åpne
Nivå 515-17 årKlikk for å åpne
Nivå 618-21 årKlikk for å åpne
Nivå 721+Klikk for å åpne
Tabellen viser nivåfordelingen i NJFs utviklingstrapp

Egenskaper i utviklingstrappen

Trykk her for å åpne oversikt over spesifikke egenskaper (nivå 1-7). Det medfølger en kort forklaring til hver egenskap.

Karriereveier i utviklingstrappen

Trykk her for å åpne oversikt over ulike karriereveier i norsk Judo.

Ironman

Ironman er vårt eget testverktøy for fysiske ferdigheter. Ironman-testen er for 2 aldersgrupper, 1) for utøvere under 18 år, og 2) for utøvere fra 18 år og eldre.

Trykk for å åpne Ironman.

Har du innspill til utviklingstrappen?

Utviklingstrappen er nylig utviklet. Dersom du har innspill til konkrete forbedringer, eller det er noe du mener mangler, setter vi pris på tilbakemeldinger.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier