Dette nivået i utviklingstrappen er optimalt sett beregnet for utøvere 9-11 år.

Hovedfokus
● Lek og bevegelsesglede.
● Lære og utvikle grunnleggende idrettslige ferdigheter.
Tachi Waza
Introdusere● At uke kastes mer fritt.*
● Bevegelser for kombinasjoner og kontringer.
Øve på● At både uke og tori har aktiv rolle.
● Judobevegelser og balansebrudd.
Mestre● Tachi Waza-krav til oransje og grønt belte i NJFs økthefte.
● Å ta imot instruksjon.
*Med hovedfokus på fallteknikk
Grep
Introdusere● Strategi for grepsteknikk (se «øve på»)
Øve på● Å ta klassisk grep mot høyre- og venstregrepet motstander. Øve på fire standardiserte grepsvarianter til både høyre og venstre.
● At du fra ditt grep skal du kunne bevege uke, med riktig tai subaki og påfølgende kast.
● Å bryte motstanders grep i din krage og arm, på begge sider. Øve på ett standardisert brudd, på hver side.
Mestre● Å posisjonere deg riktig for å ta klassisk grep, og bevege uke i ulike retninger, med riktig tai subaki.
Ne Waza
Introdusere● Ne Waza-randori i ulike overganger fra Tachi Waza til Ne Waza.
Øve på● Kontroll og bevegelse.
● Overganger fra Tachi Waza til Ne Waza*
● Samhandling: Action – reaction.**
● At både uke og tori har aktiv rolle.
● Ne Waza-randori.
Mestre● «Krav til oransje og grønt belte» i NJFs økthefte.
● Action-reaction.**
Starten på overganger.
Funksjonelle standardiserte snuinger 1.
*To stk. fra både mage og benk.
**Tori styrer hele situasjonen, mens uke kan lese bevegelsene og reagere hensiktsmessig.
Taktiske ferdigheter
Fokus:
● Grep.
Styrke
IntrodusereUlike former for styrketrening:
● Sirkeltrening.
● Parøvelser.
● Klatre tau.
● Enkle kontroll- og coreøvelser.
Øve på● Varianter av grunnbevegelsene.
● Klatre tau.
● Enkle corekontroll øvelser (tilte bekkenet).
● Parrøvelser.
MestreUlike varianter grunnbevegelsene.
Basis
IntrodusereNye elementer:
● Håndstående falle over i bro.
● Araber begge sider.
● Gå på hendene.
Øve påVidereutvikling av grunnbevegelsene:
● Håndstående med kontroll og rulle.
● Slå hjul begge sider.
● Hopprotasjoner 180 grader, 360 grader med stopp.

Nye elementer av grunnbevegelsene:
● Håndstående falle over i bro.
● Araber begge sider.
● Gå på hendene med kontroll.
MestreVidereutviklingen av grunnbevegelsene:
● Håndstående med kontroll og rulle.
● Slå hjul begge sider.
● Hopprotasjoner 180 grader & 360 grader med stopp.
Utholdenhet
Øve på● Stafetter med utholdenhetsfokus.
Mestre:● Tåle en treningsuke.
Mentale og sosiale ferdigheter
Fokus:
● Fokuser på å sette konkrete mål for sesongen.
● Strukturerer opp hvordan utøveren skal jobbe med målene for å nå dem.
● Mot slutten av dette nivået er det fint om utøver kan starte å reflektere over egen innsats i trening/konkurranse. Målet med dette er å gi utøveren grunnforståelse om at det er innsats og vilje som skaper prestasjoner og fremgang.
Judotreningsuker pr. år (tilbud)
● 42.
Treningsøkter pr. uke (antall)
● 2-3 Judoøkter.
● Annen aktivitet (organisert/uorganisert).
Konkurranser pr. år
● 4-8.
Treningsleirer (pr. år)
● 2-5.
Treningsoppfølging
● Klubb.
Testoppfølging
● Klubb.
Treningsmiljø
● Positiv treningsgruppe.
● Mestringsmiljø.
● Engasjerte og kvalifiserte trenere/ledere.
Trenerkompetanse
● NJFs trener 1-kurs.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier