Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

Regiongradering i Fredrikstad

Lørdag 14. september 2019 ble det avholdt Regiongradering i Judoregion Øst, denne gangen i Fredrikstad. Det var 2 kandidater som […]

Les mer

Nasjonal gradering i Oslo

Regiongradering i Tromsø

Regiongradering i Sande

Regiongradering i Trondheim

[Nyhetsarkivet]

Gradering

Mon- og kyu-grader

Kyu- og mon-graderinger foregår i klubbene. Som hovedregel skal man gradere seg i den klubb hvor man er medlem. Ønsker man å gradere seg hos en annen klubb, må man ha skriftlig godkjenning av graderingssensor fra egen klubb i forveien.

Pensum akkumuleres for hver gradering, det vil si at man for eksempel til 3. kyu også må kunne vise teknikker til 5. og 4. kyu. Akkumulering gjelder ikke bevegelsesoppgaver.

Gradering til mon-grader skjer etter de samme felleskrav som til kyu-grader, med unntak av shime-waza, kansetsu-waza og minimum antall treningstimer mellom hver enkelt gradering.

Fra mon- til kyu-grad
Ved gradering til lik beltefarge, må man kun vise shime-waza og kansetsu-waza til graden. Skal man gradere seg en grad opp, må man ha lang nok treningstid og vise alle teknikker som ved en vanlig gradering.

Delgradering
Klubben gjennomfører delgraderinger etter eget ønske. Det betyr at utvalgte deler av kyu-/mon- kravene blir utført, og at utøveren kan få en farget stripe på eksisterende belte. Det er klubben som bestemmer pensum til delgraderinger.

Dan-grader

Gradering for 1. til 6. dan foretas av Dan-kommisjonen. Man kan velge mellom tre ulike graderingsmåter: Teknisk, kamp-teknisk (1.- 3. dan) eller administrativ-teknisk gradering.

Før gradering skal kandidaten sende utfylt og signert søknadsskjema til fagsjefen. Kvittering for innbetalt graderingsavgift skal vedlegges søknaden.

Fagsjefen behandler alle innkomne søknader så fort som mulig. Først når søknaden er godkjent kan man melde seg opp til gradering. Søkeren har frist på 12 måneder til å stille opp til første dan-eksaminering fra godkjenningsdato.

Les mer om Dan-gradering.

Utenlandske graderinger
Gradering av nordmenn i utlandet
For mon-/kyu-gradering skal innhentes skriftlig tillatelse fra klubbens graderingssensor i forkant.For dan-gradering skal det søkes skriftlig om tillatelse fra fagsjef i forkant (se graderingsreglementet). Graderinger skal godkjennes etter hjemkomst.

Gradering av utenlandske utøvere i Norge
Utenlandske statsborgere med dan-grad som bosetter seg i Norge, må ha dokumentasjon på sin grad for at denne kan godkjennes. Gradering i klubber eller forbund som ikke er tilsluttet IJF godkjennes ikke.


Sideoppdatering: 6. august 2019, kl. 17:06