Norges Judoforbund

NJF tekst

Helseattest

Norges Judoforbund er tilsluttet helseattestordningen. Alle utøvere som skal vurderes for representasjonsoppgaver (også de som ikke er Landslagsutøvere) må derfor avgi helseopplysninger til helseteamet innen 1. januar hvert år.

Norsk idrett setter utøvernes helse foran prestasjon. Helseattesten skal avdekke om utøver har ernæringsutfordringer, spiseforstyrrelse eller om det foreligger andre forhold som er relevant for vurderingen av om utøver er helsemessig skikket til å representere.

Behandlingen av opplysningene i helseattesten har hjemmel i personopplysningsloven § 8 f) jf. 9 g).

Helseattesten består av to deler. Egenerklæring fra utøver og skjema fra en undersøkelse utført av fastlege. Begge delene må være utfylt og signert. Utøveren skal selv fylle ut egenerklæringen og fremvise den til legen i forbindelse med legeundersøkelsen. Dersom utøver er under 18 år skal egenerklæringsskjema også signeres av en foresatt.

Helseattesten sendes pr. post til eller leveres personlig til:

Norges Judoforbund
v/ Dr. Pål H. Herlofsen
Postboks 5000
0840 Oslo

Vedkommende er underlagt reglene i helsepersonelloven og har taushetsplikt. Opplysningene i helseattesten blir lagret i tråd med krav til informasjonssikkerhet for sensitive personopplysninger.

Last ned, og se mer informasjon:


Sideoppdatering: 23. januar 2018, kl. 10:09