Norges Judoforbund

NJF tekst

Inntakskriterier Landslag

INNTAKSKRITERIER LANDSLAG

 

Rekrutt / landslagstroppen er en del av Norges Judoforbund landslagsprogram og skal være en utviklingsarena med fokus på utdanning fra U18 frem til senior. Troppens fremste mål er å forberede utøvere til å ta en plass på landslaget og på sikt kunne kvalifisere til å ta medaljer i mesterskap.

Inntak til landslag og uttak til EC / Mesterskap gjøres gjennom å oppfylle de oppsatte retningslinjene samt en total vurdering av kriteriene.

Norges Judoforbund sin Toppidrettssjef og Landslagstrener er ansvarlig for inntak til rekrutt / landslag og uttak til aktiviteter i landslagsregi. Kriteriene skal sees på som retningslinjer, ikke absolutte krav. Utøvere i troppen får ta del i utviklingsprosessen som gjøres gjennom landslagssystemet og få mulighet til å representere Norge internasjonalt i regi av Norges Judoforbund.

 

VURDERINGSSKRITERIER U18 – U23


GRUNNKRAV

 • Delta på riksrandori / landslagssamling
 • Delta på NM / Ncup
 • Holde et godt teknisk og fysisk nivå
 • Vise gode verdier i tråd med landslagets verdier (forberedt, offensiv, lagfølelse)
 • Fremvise treningsvilje
 • Vise utviklingspotensial


REKRUTT

Inntak

 • Topp 7 / 9 på uttaksstevner
 • Topp 3 NM / Ncup
 • Delta Riksrandori / Landslagssamling

 

Hensikt

 • Samle norges beste konkurranseutøvere
 • Utdanning mot eliteutøver (fysisk, teknisk, taktisk, mentalt)
 • Påvirke utviklingsprosessen gjennom treningsdagbok / kamprapport (ahtlete analyzer)

Mål

 • Øke utøvernes kapasitet (fysisk, teknisk, taktisk, mentalt)
 • Motivere flere til å satse judo
 • Beholde flere utøvere over tid


LANDSLAG / EC

Inntak

 • 2 Topp 3 plasseringer på uttaksstevner
 • Teknisk utvikling
 • Godkjent fysindeks 5 for herrer, 4 for damer. Dokumentere fysisk utvikling
 • Følge treningsplan og dokumentere treningsdagbok / kamprapport i athlete analyzer

 

Hensikt

 • Skape toppidrettskultur
 • Skape toppidrettsutøvere
 • Inspirere øvrige treningsgrupper

 

Mål

 • Forberede til Toppidrettsutøver som senior
 • Topp 5 på EC
 • Kvalifisere til mesterskap

 

UTTAK MESTERSKAP U18 – U23

Uttak

 • Topp 5 EC
 • Oppfylle de andre utviklingskravene

 

Hensikt

 • Lære å jobbe målrettet mot store mål
 • Inspirere og stimulere fremgangsrike utøvere
 • Motivere til elitesatsing

 

Mål

 • Få mesterskapserfaring
 • Konkurrere om topp 7 på mesterskap

 

Inntak til landslag / rekrutt gjøres av Toppidrettssjef og Landslagstrener. Klubber og utøvere som har spørsmål om dette bes ta kontakt med Landslagstrener.

TEKNISK NIVÅ

Judoteknisk og taktisk kapasitet som tilsvarer de internasjonale kravene for å kunne prestere vil være grunnlag for teknisk vurdering.

Fokusområdet som utøveren bør ha kjennskap til

 • Ut ifra sitt hovedgrep ha grepsstrategi mot høyre og venstre motstander
 • Ut ifra sitt hovedgrep ha evne til å kaste i alle bevegelsesretninger
 • Ut ifra sitt hovedgrep ha evne til å kaste både høyre og venstre
 • Teknisk nivå til å score på favoritt teknikker i newaza
 • God kjennskap til gjeldende kampregler

 

FYSISK NIVÅ

Utøvere må vise at de holder et godt fysisk nivå til å kunne gjennomføre konkurranser / treningsleir med høyt nivå med kvalitet. Grunnlag for fysisk vurderes gjøres gjennom testbatteriet og treningssamlinger.

 

TRENINGSMENGDE U18 – SENIOR

Anbefalt treningsmengden skal ses på som et mål å oppnå for hver aldersklasse. Økning i treningsmengde skal skje gradvis og systematisk gjennom dokumentering og i samråd med Landslagstrener.

Senior             800 t / år
U21                 600 t / år
U18                 400 t / år

60 %               Judo
25 %               Styrketrening
15 %               Kondisjonstrening

Møte på felles landslags(riks)trening etter avtale med Landslagstrener

Alle utøvere må kunne vise til skriftlig trening og aktivitetsplan per år

Alle utøvere skal følge en utviklingsplan som tas fram i samarbeide med landslag, klubb og utøver. Planen kommer til å ligge som grunnlag for framtidige uttak.

Det vil kunne gjøres unntak etter nærmere avtale med landslagstrener da det en rekke steder i landet ikke er praktisk mulig å oppfylle alle krav.

Landslagstrener tilstreber også at det dokumenteres jevn fysisk progresjon etter at utøver inviteres inn i på landslag / rekrutt, last ned Arbeidskrav U18 / U21 / SENIOR.

 

 

Klubber og utøvere som har spørsmål om dette bes ta kontakt med Landslagstrener


Sideoppdatering: 27. februar 2018, kl. 10:54