Norges Judoforbund

NJF tekst

Landslagets spilleregler

Dette dokumentet beskriver de kjerneverdier og spilleregler som gjelder for NJFs landslagsvirksomhet, og alle andre som representerer norsk judo. Norges representanter skal forbindes med god oppførsel og sunne verdier både på og utenfor judomatta.

Respekt

 • Utvise god oppførsel og høflighet
 • Være lojal overfor treningsopplegg og ta ansvar for egen treningsutvikling
 • Utvise ydmykhet overfor konkurrenters og andre lands kultur
 • Fokus på egne prestasjoner og ha en positiv innstilling til andre utøvere, coacher, ledere og dommere

Ærlighet

 • Innrette seg etter Norges Idrettsforbunds bestemmelser for antidoping
 • Gi tilbakemeldinger på ærlig vis
 • Unngå destruktiv omtale av lagkamerater, trener eller andre i forbundet. Snakk med, ikke om!
 • Vær et forbilde for andre utøvere

Fellesskap

 • Bidra til å skape et sterkt lag både ved å heve oss selv, og å støtte våre lagkamerater
 • Fokusere på gode lagopplevelser og feire seier til en utøver som en seier for hele laget
 • Opptre lojalt overfor andre på laget, støtteapparat og NJF
 • Håndtere konflikter internt

Mot

 • Gå for dine personlige mål!
 • Frykt aldri en motstander
 • Våg å si fra om ting som opptar deg
 • Gi ærlige, men konstruktive tilbakemelding til lagkamerater, trener og forbundet for øvrig

Sideoppdatering: 10. januar 2019, kl. 11:02