Norges Judoforbund

NJF tekst

World Ranking List og OL 2016

Verdensrankingen danner grunnlag for seeding i internasjonale stevner, og ikke minst kvalifisering til OL 2016.

World Ranking List (WRL) kan lastes ned fra IJFs nettside. WRL har ingen start, eller slutt, men det er poengene per 30. mai 2016 som avgjør OL-deltagelse.

På WRL teller de fem beste resultatene (pluss det du eventuelt har oppnådd i kontinentalt mesterskap (EM) eller Masters) for en tolv måneders periode regnet bakover fra dagens dato. I tillegg teller like mange resultater for perioden 13-24 måneder bakover fra dagens dato, men deres verdi er redusert med 50%.

IJF World Judo Tour består av følgende arrangementer:

 • Continental Open (tidligere World Cup) avholdes over hele verden. Parallelle stevner for menn og kvinner. Arrangeres 14 i 2014. Varighet er 1-2 dager.
 • Grand Prix (tidligere Super World Cup). Arrangeres 12 slike i 2014. Varer i 3 dager.
 • Continental (altså EM i Europa). Avholdes årlig. 4 dagers varighet.
 • Grand Slam. Kun få utvalgte steder. Frankrike, Aserbajdsjan, Russland og Japan i 2014. Arrangeres over 3 dager.
 • Masters. Arrangeres årlig med kun de 16 beste fra WRL som deltagere. Kamper over to konkurransedager.
 • World Championships. Verdensmesterskap i judo arrangeres årlig. Arrangementet strekker seg over 6 dager.
Poengfordeling for WRL. Faksimile: IJF.org

Poengfordeling for WRL. Faksimile: IJF.org

Man må normalt vinne minimum en kamp for å få poeng, men nytt fra 2014 er at selv deltagelse i Grand Prix, EM, Grand Slam og VM vil gi noen få poeng.

Judo har totalt 386 startende i OL 2016
Systemet for kvalifisering ble endret i forkant av OL 2012, og det er samme mal som benyttes nå. Systemet legger opp til at man får mange deltagende nasjoner, noe som ble karakterisert som en stor suksess fra OL 2012, hvor det var 135 deltagende nasjoner i judo (3. best av alle Olympiske idretter). 23 forskjellige nasjoner tok medalje

De generelle reglene:
Direkte kvalifisering gjennom WRL vil kun gjelde maks. en utøver per nasjon per vektklasse. Kvalifiseringen gjelder per utøver, ikke nasjon. En utøver fra samme nasjon får bare plassen hvis han ellers hadde vært kvalifisert, men ikke fikk delta på grunn av det første punktet.

Fordeling av tilgjengelige plasser:

 • 14 plasser (en i hver vektklasse) tildeles vertslandet (Brasil).
 • 20 plasser forbeholdes spesielt inviterte (eks. små nasjoner el.)
 • WRL fordeler 252 plasser direkte
 • 100 plasser i kontinentkvote, også basert på WRL

Direkte kvalifisering, 252 plasser
Husk at det kun er mulig med en kvalifisert per land, så det er ikke gitt at det er de 22 første på listen som er kvalifisert. Er det to deltagende fra samme nasjon med likt antall poeng, så velger det nasjonale forbundet hvem som skal få delta.

22 menn kvalifiseres direkte (22 x 7 vektklasser = 154 utøvere)
14 kvinner kvalifiseres direkte (14 x 7 vektklasser = 98 utøvere)

Kontinental kvalifisering
I tillegg til de som blir direkte kvalifisert vil en kontinental kvote bestemme ytterligere deltagere basert på WRL.

Det er 100 plasser tilgjengelig fordelt på 5 kontinenter. Europa og EJU har fått tildelt 14 plasser for menn og 11 for damer. Antall plasser per kontinent er basert på antall medlemsland.

Hvem får plassene:
Det lages en liste fra hvert kontinent basert på WRL. Listen inneholder alle vektklasser og kjønn, og fordeles etter antall tellende poeng på WRL.

Utøverne fordeles helt til alle plassene til kontinentet er oppbrukt.
To regler gjelder:

 • Maks en utøver per nasjon kan kvalifiseres gjennom kontinentplassene (uavhengig av vektklasse, kjønn), men likevel ikke hvis landet allerede har en deltager i den aktuelle klassen.
 • Maks to utøvere kan kvalifiseres i hver vektklasse fra hvert kontinent, fra denne kontinentale kvalifiseringen.

Sideoppdatering: 7. november 2016, kl. 12:28