Norges Judoforbund

NJF tekst

Abonnement

Gå til NJFs komplette terminliste.

Det er laget 12 kalendere, som alle oppdateres fortløpende av NJF. De viser aktiviteter ett år frem i tid. Kalenderne er offentlig tilgjengelige, og kan brukes/abonneres på i valgfri plattform.

Kalender-IDer:

Terminliste Administrativt 4835768d71a8nuq1mc20q189nfetn7in@import.calendar.google.com
Terminliste Internasjonalt etpndcud6qfk411mustospjq2bk247dd@import.calendar.google.com
Terminliste Judoskolen 24tl7p07uhcn0dpklkstejhmliem2hp7@import.calendar.google.com
Terminliste LL klubb jh5epunqnsfhdbagbqqfjm72c4n2e787@import.calendar.google.com
Terminliste LL Senior 27pna2lomkc3dp1c451kjhm7n95dldhc@import.calendar.google.com
Terminliste LL u18 qm5fu0idqq2gtdru8graq0o7m3s8aamj@import.calendar.google.com
Terminliste LL u21 s55gp59f33afns98ldcrk23381lrokji@import.calendar.google.com
Terminliste NIF nhsl1kouatbhmqsqmpe5ml0t7lr5nj90@import.calendar.google.com
Terminliste Omverdenen 2rhf67g4f4ekqkg824gvv27lftr7s5rd@import.calendar.google.com
Terminliste Para-judo cgustd8dd0mas24vo3qg07nuipemma6t@import.calendar.google.com
Terminliste Stevner 93s82977mv44k1ea43ukanua8rn73mgn@import.calendar.google.com
Terminliste Styret 5luiemrmt0pfsq32b82p0lhcisd5uc52@import.calendar.google.com

Integrer kalenderen

Bruk Kalender-ID fra oversikten over og erstatt <Kalender-ID> i adressene under.

Web-adresse
Bruk denne nettadressen for å åpne valgfri kalender i en nettleser.

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=<Kalender-ID>&ctz=Europe%2FOslo

iCal-format
Bruk denne adressen for å åpne valgfri kalender i et annet program/app.

https://calendar.google.com/calendar/ical/<Kalender-ID>/public/basic.ics

Innbyggingskode
Bruk denne koden for å bygge inn valgfri kalender på en nettside. Husk å bytte ut <Kalender-ID> med ønsket Kalender-ID.

Bruk denne koden for å bygge inn alle NJFs kalendere (tilsvarende terminlisten):


Sideoppdatering: 6. mars 2019, kl. 12:30