Knøttetrenerkurs

Kurset består av én kurshelg. Deltagere får kompetanse på å tilrettelegge for gode læringsopplevelser for barn. Trenere/foreldre/e.l. med lav/ingen judokompetanse, men med sterk pedagogisk kompetanse anbefales å ta kurset, i samråd med leder/sportslig ansvarlig i klubben.

Krav til deltakelse

  • Deltaker bør fylle 18 år det året kurset arrangeres. Dispensasjon i forhold til alderskrav kan innvilges i samråd med Utviklingsansvarlig i NJF.
  • Vi anbefaler sterkt å ta trener 1-kurset før Knøtteinstruktørkurset

Barn i alderen 3 til 6 år utvikler seg raskt, og tilnærmer seg læring på ulik måte. Knøttetreneremå må derfor ha kompetanse på ulike aldersgrupper og deres kjennetegn, for å sikre gode judoopplevelser hos barn. Kurset vil skape forståelse for treningen bør tilpasses den enkelte aldersgruppe, og hvordan barnet lærer.

Knøttetrenerkurset gir klubbtrenere oppdatert kompetanse som vil sikre god læring og riktig utvikling for alle barn. Områder du får økt kompetanse på er blant annet kunnskap om barns motorikk og forutsetning for læring.

  • Det er gjennom motoriske erfaringer at barn i alderen 5 til 7 år i hovedsak utvikler sin grovmotoriske ferdighet. Men det er viktig å merke seg at i denne alderen begynner barnets intellektuelle utvikling å være til stor hjelp. Barnet vil stadig utvikle sine evner til å skape mening og skape seg forklaringer, som utgangspunkt for egen refleksjon.
  • Barn ved seks års alder kjennetegnes fremdeles av tidlig barndom og psykologisk utvikling, og konsentrasjonen er ofte begrenset og difus. Evnen til å lytte og ta i mot beskjeder har også store begrensninger. Dette vil derimot raskt endre seg og barnet utvikles hurtig i årene mellom 6 og 9 år.