For alle klubber som er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), følger det flere lovpålagte bestemmelser som omhandler klubbøkonomi.

Det er flere bestemmelser og regler knyttet til klubbøkonomi, og for mange kan det være uoversiktlig og omstendelig. Eksempelvis kan det være usikkerhet og forvirring om hvilke systemer som skal brukes, disponering av bankkonto, regler om underslagsforsikring, skatt, merverdiavgift, brønnøysundregistret osv.

Derfor er lurt at du som klubbleder stiller følgende spørsmål:

 • Har klubben din gode rutiner for budsjettoppfølging og regnskapskontroll?
 • Hvilke roller og ansvarsfordeling er gjort i klubben?
 • Vet dere hvilke regnskapsregler som gjelder?

Om det er vanskelig å svare på disse spørsmålene, anbefales det at klubbstyret og særlig klubbens økonomiansvarlige blir kjent med NIFs verktøykasse som omhandler klubbøkonomi!

Verktøykassen er utviklet av Idrettsforbundet, og gir en oversikt over hvilke lover og plikter som gjelder, og inneholder verktøy og hjelpemidler som klubbene kan benytte. Verktøykassen er ment for å hjelpe klubber og idrettslag til å holde styr på klubbøkonomien.

Verktøykassen inneholder:

 • Regnskaps- og revisjonsbestemmelser
 • Veilederen til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser
 • Økonomihåndbok og internkontroll
 • Maler og hjelpemidler
 • Regnskapssystemer
 • Kursoversikt
 • Skatt og avgift
 • Skattefradrag for gaver
 • Årsberetning i idretten
 • Underslagsforsikring

Verktøykassen ligger tilgjengelig på NIFs nettsider.

Idrettskretsene gjennomfører en rekke kurs for idrettslag relatert til økonomistyring og regnskap.

Følgende kurs kan bestilles:

 • Styret og daglig ledelse (4 timer)
 • Regnskapsfører/kasserer (4 timer)
 • Kontrollutvalget (inntil 1 time)
 • Revisor (inntil 1 time)

Ta kontakt med klubbens idrettskrets for aktuelle kurs å delta på!

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier