Det følger flere lovpålagte bestemmelser med klubbøkonomi for klubber tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Still følgende spørsmål:

 • Har klubben din gode rutiner for budsjettoppfølging og regnskapskontroll?
 • Hvilke roller og ansvarsfordeling er gjort i klubben?
 • Vet dere hvilke regnskapsregler som gjelder?

Om det er vanskelig å svare på spørsmålene, anbefales det å bli kjent med NIFs verktøykasse!

NIF har utviklet en verktøykasse med oversikt over lover og plikter som gjelder, og verktøy og hjelpemidler som klubbene kan benytte.

Verktøykassen er ment for å hjelpe klubber og idrettslag til å holde styr på klubbøkonomi.

Verktøykassen inneholder:

 • Regnskaps- og revisjonsbestemmelser
 • Veilederen til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser
 • Økonomihåndbok og internkontroll
 • Maler og hjelpemidler
 • Regnskapssystemer
 • Kursoversikt
 • Skatt og avgift
 • Skattefradrag for gaver
 • Årsberetning i idretten
 • Underslagsforsikring

Verktøykassen ligger tilgjengelig på NIFs nettsider.

Idrettskretsene gjennomfører en rekke kurs for idrettslag relatert til økonomistyring og regnskap.

Følgende kurs kan bestilles:

 • Styret og daglig ledelse (4 timer)
 • Regnskapsfører/kasserer (4 timer)
 • Kontrollutvalget (inntil 1 time)
 • Revisor (inntil 1 time)

Sjekk med din idrettskrets for aktuelle kurs å delta på!

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier