• Har klubben din gode rutiner for budsjettoppfølging og regnskapskontroll?
  • Hvilke roller og ansvarsfordeling er foretatt i klubben?
  • Vet dere hvilke regnskapsregler som gjelder?

NIF har utviklet en verktøykasse som inneholder de bestemmelser som alle klubber og idrettslag er pålagt å følge, samt ulike verktøy og hjelpemidler som kan tas i bruk. Dette vil forenkle hverdagen til klubben, og bidra til å sikre at klubben følger de lover og bestemmelser som gjelder.

Verktøykassens inneholder:
– Info om Regnskaps- og revisjonsbestemmelser
– Veilederen til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmeler
– Økonomihåndbok og internkontroll for idrettslag
– Maler og hjelpemidler
– Info om regnskapssystemer
– Kursoversikt
– Info skatt og avgift

Verktøykassen ligger tilgjengelig på NIFs nettsider.

Idrettskretser gjennomfører en rekke kurs for idrettslag relatert til økonomistyring og regnskap.

  • Styret og daglig ledelse (4 timer)
  • Regnskapsfører/kasserer (4 timer)
  • Kontrollkomitéen (inntil 1 time)
  • Revisor (inntil 1 time)

Sjekk med din idrettskrets for aktuelle kurs å delta på!